Arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen er godt i gang. Her samarbeider kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy om å sikre en felles bærekraftig utvikling og forvaltning av kysten. Tidligere denne uken ble planprogrammet vedtatt. Les mer om arbeidet her 

Les mer her på Interkommunal kystsoneplan

 

Aktivitetssenteret for eldre - logo

Velkommen til konsert med høytlesing fra boka "Engel i snøen" torsdag 3. oktober kl. 18:00 på Aktivitetsenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel fra kl.17:00. 

 Aktivitetssenteret for eldre.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.  

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for barnehage på gnr. 44, bnr. 211 i Beisfjord med PlanID 2018003 i møte 29.august 2019, sak 064/19.

Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve
A2-B1 nivå .

 Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplaner 2019-2021 

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i dårlige spareprodukter anbefalt av Terra Securities eksploderte i media, er det i dag satt sluttstrek i den såkalte Terra-saken