Ukraina-krisen og Narvik kommunes beredskap

Parkering, veg, parker og minnesmerker