For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Styret for den interkommunale kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy vedtok i møte 29.06.2021 å legge forslag til Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy, ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

 

Fra og med mandag 28.juni legger HRS (Hålogaland Ressursselskap IKS) om rutene sine i Narvik kommune. Det betyr at innbyggerne i Narvik kommune vil få nye tømmedager og nye rutiner for framsett av dunkene.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 055/21 vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for Alpinveien 1 – PlanID 2019011.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 056/21 vedtatt detaljregulering for Fosseveien 4 – PlanID 2018006.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 057/21 vedtatt Detaljregulering for Naustveien – PlanID 2018002.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 058/21 vedtatt detaljregulering for Søsterbekk hytteområde – PlanID 2016005.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Mellom 1. juli og 9. august er det tidligstemmegivningsperiode for Stortings- og sametingsvalget 2021.

Multiconsult Norge AS varsler på vegne av Narvik Vann KF oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kjøpsvik avløpsanlegg (PlanID 2021004). 

Frist for innspill er 28.06.2021.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppstart av planarbeid - reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus.

 

Frist for innspill er 24.06.2021.