Aktivitetssenteret for eldre

Seniordanserne opptrer torsdag den 2. mai kl. 18:00 på Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr 50,- med kaffe og vafler fra kl. 17:00. Hjertelig velkommen!

Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for tunnel til Furumoen og planlagt nytt sykehus. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211 i Beisfjord med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.

Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Søknadsfrist til kommunen 26. april 2019.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for Herjangshøgda næringsområde med konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 29.mars-10.mai 2019.

Varsel om planoppstart – Områderegulering av Frydenlund, Narvik

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Områdeplan Frydenlund, Narvik. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole og ny samlokalisert videregående skole.

Det er kunngjort konkurranse (forhåndskunngjøring) om leie av ferdig utviklet brannstasjon på Narvikhalvøya, alternativt brannstasjon i multifunksjonsbygg.

Velkommen til aktivitetsvennkurs!

Narvik demensforening ønsker deg velkommen til aktivitetsvennkurs i Bjerkvik.   
Dato: Onsdag 13. mars. Tid: kl. 18.00-21.00. Sted: Ellas Minne, Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik. 

Høsten 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland tilsyn ved Narvik ungdomsskole vedrørende skolemiljøet, jf. Opplæringsloven § 9A.

I en tid preget av kommesammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord har Evenes kommune og Narvik kommune inngått et §28 samarbeid om levering av IT tjenester. Tjenestene skal i første omgang leveres som IT driftstjenester fra Narvik kommune ved enhet IT Drift og Utvikling.