8. desember 2018, i forbindelse med åpningen av samferdselsprosjektet Hålogalandsbrua inviterte ordfører og rådmann i Narvik kommune til et møte med konsernleder og stedlig ledelse i selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), det vi enkelt har kalt det kinesiske bruselskapet.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Alpinveien 1, gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. PlanID 2019011.

For at Narvik Vann skal kunne starte 2020 med Ny Narvik kommune, må alle systemer stenge ned før desember. Dette betyr at vannmåleravlesningen ikke vil gå som vanlig denne gangen.

Arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen er godt i gang. Her samarbeider kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy om å sikre en felles bærekraftig utvikling og forvaltning av kysten. Tidligere denne uken ble planprogrammet vedtatt. Les mer om arbeidet her 

Les mer her på Interkommunal kystsoneplan

 

Aktivitetssenteret for eldre - logo

Velkommen til konsert med høytlesing fra boka "Engel i snøen" torsdag 3. oktober kl. 18:00 på Aktivitetsenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel fra kl.17:00. 

 Aktivitetssenteret for eldre.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.  

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for barnehage på gnr. 44, bnr. 211 i Beisfjord med PlanID 2018003 i møte 29.august 2019, sak 064/19.

Fredag 6. september kl. 12:00 starter vi opp nytt data/brettkurs på Aktivitetssenteret Alleen 6.
En til en opplæring." lærere" er elever fra IKT-linja på vg- skole.

 

Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve A2-B1 nivå .