Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

image03

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Skistua 7

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skistua 7 med PlanID 2018001, i møte 13.juni 2019, sak 043/19.

toppbanner_logo

Eirik Djupvik vant konkurransen om nytt kommunevåpen til nye Narvik kommune.

Planprogram datasenter Bjerkvik 1

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering datasenter Bjerkvik, gnr./bnr. 10/721, 10/13 og 10/234 i Narvik kommune. PlanID 2019002.

Den kulturelle spaserstokk

Torsdag den 13. juni kl. 18:00 blir det allsang med Gisle Pettersen på  Aktivitetsenteret Alleen 6. Vi åpner kl.17:00, inngang kr. 50,-  med vafler og kaffe. Velkommen. Den Kulturelle Spaserstokk.

Helsefremmende skoler

Torsdag 6. juni kl. 10.00 – 12.00 Utescena Narvik sentrum (Haikjeften).

For å sikre at alle elevene i grunnskolene i Narvik har en hverdag som sikrer god læring og god helse, har skolene igangsatt et arbeid for å finne fram til- og iverksette aktuelle tiltak for å nå dette målet. 7 av Narvikskolene er nå i mål. Disse er også de første skolene i Ofoten som kan skilte seg som helsefremmende skoler.

Rehabilitering av Nervannet bru

Anleggsperiode
11. juni - 6. september 2019. I dagene før 11. juni vil det være noe aktivitet i området rundt brua. 11. juni starter arbeidet med å bygge omkjøringsvei. Brua stenges etter at denne er etablert. Dette antas å skje i slutten av uke 24.

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen i Nordland angående klage på reguleringsplan samt klage på dispensasjon fra byggehøyde på ny ungdomsskole.