Nød- og vakttelefoner

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Legevakt Tlf. 116 117 etter kl. 15.30 og helg

Telefon: 76 96 92 40  legevakt Narvik Sykehusveien 1, 8516 Narvik
Telefon:  76 92 92 10  legevakt Ballangen Kirkeveien 2, 8540 Ballangen
Telefon: 77 02 18 55  legevakt Gratangen Nergårdveien 2, 9470 Gratangen

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssental - 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente,
ring Politiets nødtelefon 112

Barneverntjenesten

Telefonnummer: 76 91 34 16  mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30.
Vakttelefon: 909 84 500 lørdager, søndager og helligdager, samt alle dager fra kl. 15.30 til 08.00

ETS (Evenes, Tjeldsund, Skånland og Tysfjord nord-øst) barneverntjeneste 95 93 31 57

Narvik krisesenter

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 76 95 73 39 Narvik krisesenter samarbeider med 5 kommuner i Nordland, som har inngått en samarbeidseavtale gjennom Narvik og omegn krisesenter som omfatter Narvik, Ballangen, Tysfjord, Gratangen,og Evenes,

Alarmtelefonen for barn og unge 116111

Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg?

Byggvakt, kommunale bygg

(Eiendomsforvaltningen)
Etter kl. 14.30 og ved helgearrangement:
Tlf. 916 38 167

Vann- og avløpsvakt

Narvik VANN
Telefon: 901 16 300

Kommunale veger Veg og park

Ettermiddag / helg
Telefon: 911 68 490

Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 416 20 017  

Andre nødnummer og viktige telefonnumre


Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen

Statens vegvesen - 175
Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påvirke trafikken.