Nød- og vakttelefoner

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Legevakt telefon 116 117 etter kl. 15.30 og helg

Telefon: 76 96 92 40  legevakt Narvik Sykehusveien 1, 8516 Narvik
Telefon:  76 92 92 10  legevakt Ballangen Kirkeveien 2, 8540 Ballangen
Telefon: 77 02 18 55  legevakt Gratangen Nergårdveien 2, 9470 Gratangen

Brann og større ulykker - 110

Politi og redningssentral - 112
 

Barneverntjenesten

Telefonnummer: 76 91 34 16  mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30.
Vakttelefon: 909 84 500 lørdager, søndager og helligdager, samt alle dager fra kl. 15.30 til 08.00

ETS (Evenes, Tjeldsund, Skånland og Tysfjord nord-øst) barneverntjeneste 95 93 31 57

Narvik krisesenter

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 76 95 73 39 
Narvik krisesenter samarbeider med 5 kommuner i Nordland, som har inngått en samarbeidsavtale gjennom Narvik og omegn krisesenter som omfatter Narvik, Ballangen, Tysfjord, Gratangen, og Evenes,

Alarmtelefonen for barn og unge 116111
Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg?

Byggvakt, kommunale bygg(Eiendomsforvaltningen)

Etter kl. 14.30 og ved helgearrangement telefon: 916 38 167

Vann- og avløpsvakt

Narvik vann KF
Telefon: 901 16 300

Kommunale veger Veg og park

Ettermiddag/helg
Telefon: 911 68 490

Håndtering av skadet/sykt vilt
Telefon: 02800


Andre nødnummer og viktige telefonnumre

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Statens vegvesen - 175
Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påvirke trafikken.