I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde ut til offentlig ettersyn.

 

Møte dato :   24.09.2019 kl. 10:00

Møtested:     Ballangen rådhus

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.  

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for barnehage på gnr. 44, bnr. 211 i Beisfjord med PlanID 2018003 i møte 29.august 2019, sak 064/19.

Aktivitetssenteret for eldre - logo

O.J. Johansen spiller både Jim Reeves låter og norsk country torsdag 12. september kl. 18:00 på Aktivitetsenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel. Velkommen til Aktivitetssenteret for eldre i Alleen 6.

 

The A2-B1 (language) course starts Tuesday 10. September 2019. Remember to register for this course by Monday 2. September, 2019.  Please send your registration details by e-mail to: ​narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.no

Fredag 6. september kl. 12:00 starter vi opp nytt data/brettkurs på Aktivitetssenteret Alleen 6.
En til en opplæring." lærere" er elever fra IKT-linja på vg- skole.

 

Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve A2-B1 nivå .