Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune for   bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde  følgende saksområder:

Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. 

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skistua 7 med PlanID 2018001, i møte 13.juni 2019, sak 043/19.

Eirik Djupvik vant konkurransen om nytt kommunevåpen til nye Narvik kommune.

Den kulturelle spaserstokk

Torsdag den 13. juni kl. 18:00 blir det allsang med Gisle Pettersen på  Aktivitetsenteret Alleen 6. Vi åpner kl.17:00, inngang kr. 50,-  med vafler og kaffe. Velkommen. Den Kulturelle Spaserstokk.

Torsdag 6. juni kl. 10.00 – 12.00 Utescena Narvik sentrum (Haikjeften).

For å sikre at alle elevene i grunnskolene i Narvik har en hverdag som sikrer god læring og god helse, har skolene igangsatt et arbeid for å finne fram til- og iverksette aktuelle tiltak for å nå dette målet. 7 av Narvikskolene er nå i mål. Disse er også de første skolene i Ofoten som kan skilte seg som helsefremmende skoler.

Anleggsperiode
11. juni - 6. september 2019. I dagene før 11. juni vil det være noe aktivitet i området rundt brua. 11. juni starter arbeidet med å bygge omkjøringsvei. Brua stenges etter at denne er etablert. Dette antas å skje i slutten av uke 24.