Anleggsperiode
11. juni - 6. september 2019. I dagene før 11. juni vil det være noe aktivitet i området rundt brua. 11. juni starter arbeidet med å bygge omkjøringsvei. Brua stenges etter at denne er etablert. Dette antas å skje i slutten av uke 24.

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen i Nordland angående klage på reguleringsplan samt klage på dispensasjon fra byggehøyde på ny ungdomsskole.

Narvik kommune har fått medhold i sluttoppgjørstvisten mot entreprenørfirmaet Consto etter renoveringen av Narvik Rådhus.

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Detaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Søknadsfrist for kommende sesong er 14. mai 2019. Søk her  eller les mer om Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune

Aktivitetssenteret for eldre - logo

Seniordanserne opptrer torsdag den 2. mai kl. 18:00 på Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr 50,- med kaffe og vafler fra kl. 17:00. Hjertelig velkommen!