Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplaner 2019-2021 

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i dårlige spareprodukter anbefalt av Terra Securities eksploderte i media, er det i dag satt sluttstrek i den såkalte Terra-saken

Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune for   bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde  følgende saksområder:

Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. 

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skistua 7 med PlanID 2018001, i møte 13.juni 2019, sak 043/19.

Eirik Djupvik vant konkurransen om nytt kommunevåpen til nye Narvik kommune.