Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skårnes med PlanID 2020101 i møte 27.februar 2020, sak 020/20.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Alpinveien 1 ble vedtatt i Narvik kommunestyre den 27.02.2020 i sak 015/20.

Det skal holdes et informasjonsmøte i Narvik om fosterhjem.
Tid:  26. mars 2020 18.00 - 20.00 på Familievernkontoret i Fagernesveien 3.

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.02.2020 å legge hovedplan vann 2020-2030 og hovedplan avløp 2020-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. mars til 23. april 2020.

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.2.2020, sak 019/20, formell oppstart av kommuneplanen for Narvik kommune:

I perioden 2. til 20. mars 2020 vil styrker fra NATO land, samt Sverige og Finland gjennomføre vintertrening i Nord-Norge. Øvelse Cold Response 2020 finner sted i nordre del av Nordland fylke og de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke.

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn."

Det er pr. 27. mars to personer som er i isolasjon i Narvik, og anses smittet av koronavirus.

De to personene er ikke testet, og er ikke en del av oversikten over bekreftede tilfeller. De to har vært på reise med og hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus.

Smittekjeden er å anse som brutt, da begge to har overholdt karantereglene siden før ankomst til Narvik.

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.