Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen i Nordland angående klage på reguleringsplan samt klage på dispensasjon fra byggehøyde på ny ungdomsskole.

Narvik kommune har fått medhold i sluttoppgjørstvisten mot entreprenørfirmaet Consto etter renoveringen av Narvik Rådhus.

Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Vil du bli en av oss?  Det er tid for å søke plass i kulturskolen til skoleåret 2019/2020

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Gatespyling i Narvik sentrum

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeid mellom Veg og park, Ofoten Brann og Statens vegvesen. 

Illustrasjoner til vedtatt plan-1

Detaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Søknadsfrist for kommende sesong er 14. mai 2019. Søk her  eller les mer om Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune