Statkraft Energi AS utfører rehabiliteringsarbeider på dam Båtsvatn i perioden 2022-2024.

Kartutsnitt Tømmerosneset

Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for nytt adressenavn for vei til Storpollen hyttefelt.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. 

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Temaplan for trafikksikkerhet med handlingsplan 2022-2025 legges ut for høring. 

Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Narvik kommune er på høring. Frist for å komme med innspill er 15. februar 2023.