Søknadssenter- og søknadsskjemaer

Velkommen som bruker av vårt dialog- og søknadssenter!

Er du ny bruker? Les menypunktet Ny bruker før du går videre.

Dersom du sørger for at du er innlogget under utfylling av søknadsskjema vil dine skjemaer bli mellomlagret mens du jobber med dem, og innsendte skjema vil være tilgjengelig for fremtidig redigering og gjenbruk.

Når du kommer inn i søknadssenteret vil du finne en  oversikt over alle tilgjengelige skjema organisert i kategorier.

Vær særlig oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke må sendes pr. epost til Narvik kommune. Som sensitive personopplysninger regnes iht. Personopplysningslovens § 2 opplysninger om en persons rasemessige eller etniske bakgrunn eller personens politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold og opplysninger om medlemskap i fagforeninger. 

Papirskjemaene
Mange av våre papirskjema kan fylles ut på PC. De må allikevel skrives ut og sendes per post til følgende adresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.

Elektroniske skjema
Elektroniske skjema kan du fylle ut på PC og sende inn gjennom sikker forbindelse direkte til vårt postmottak.
Alle opplysninger som da overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Når du skal sende inn et elektronisk skjema til Narvik kommune må du alltid først godkjenne en personvernerklæring. Dette innebærer at du godkjenner at personvernet er ivaretatt.

I skjemakategorien Samfunnskontakt og service finner du også følgende elektroniske skjema:

  • Generell henvendelse - Kontakt oss
  • Høringsuttalelse

Trenger du hjelp?
Dersom du trenger hjelp kontakter du Servicetorget i rådhuset, tlf. 76 91 20 43 eller
Skulle det skje at du ikke får svar kan du sende en epost til 
postmottak@narvik.kommune.no om at du ønsker hjelp i Søknadssenter -  så videreformidles den umiddelbart. Oppgir du ditt telefonnummer ringer vi deg tilbake.

Fant du det du lette etter?

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Boligsosiale og sosiale tjenester
Helse
Høringer
Individ og samfunn
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Parkering, veg og trafikk
Service og dialog
Skole og utdanning


Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS