Kunngjøring av meddommere i Narvik kommune

Valgkomiteen innstiller personene på de vedlagte listene som kandidater til verv som meddommere og jordskiftedommere for perioden 2025 - 2028.

Vervene er for Midtre Hålogaland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Ofoten og Sør-Troms jordskifterett.

Narvik kommune ba 16.02.24  interesserte innbyggere melde seg som meddommere. Valgkomiteen har innstilt kandidater som meddommere. Endelig valg foretas av kommunestyret i møte 20.06.20.

Listen over kandidatene legges her fram for offentlig ettersyn, jf. Domstolloven § 68.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde dette til Narvik kommune, innen 14.06.20.

Innvendinger sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no

Tingretten
Tingretten
Fornavn Etternavn
Elisabeth Mari Rysjedal Johnsen
Tommy Høgset
Christine Bussoli
Kristine Elise Remman
Heidi Zuidhoek Larsen
Peter Ulf Ekstrøm
Ørjan Hay-Johnsen
Karen Enevoldsen
Bente Tuncer Eriksen
Maria Potchinkova Larsen
Kristin Marie Ravlo Nytræ
Trine Remman
Evelina Lilleseth Harila
Hanne Mikalsen
Isac Blomsøy Mikalsen
Elin Skjervagen
Sissel Eriksson
Marita Bow Jakobsen
Carina Egset
Edle Christensen
Wenche Bolle
Ida Trældal Rystad
Greg Henning Iversen
Lillian Moe Buxton
Iris Heidi Bartholsen
Oddbjørn Dieter Føre
Svein Sommerseth
Tore Johnny Løe Sivertsen Næss
Guttorm Verpelstad
Dorota Kantorowicz-Bardzinska
Stein Viktor Juliussen
Kim Håvard Hasselberg
Ulf Bjørnsønn Kramer
Øystein Tollefsen
Ove Pedersen
Kine Vinje Rinaldo
André Eilertsen
Mike Jostein Jakobsen
Alf-Ivar Josefsson
Tommy Edvardsen
Anthony Vågenes Rabeti
Andreas Barø
Anne Karin Holmlund Antonsen
Trond Eriksen
Stian Andreas Aasberg
Stein Pettersen
Ole-Eivind Johansen
Roger Arnøy Olsen
Mariell Victoria Fagertun
Anne Katrin Alfsdatter Dølør
Ida Skogmo
Christopher Luneng Modin
Leif Gunnar Sandersen
Geir Ingebrigtsen
Stein-Hugo Steffensen
Ulf Ragnar Hanssen
Marte Bergmann
Ørjan Dypvik Pettersen
Atle-Aage Pettersen Hornig
Jack-Idar Munkli
Kent Christensen
Bodil Marianne Smedseng
Johnny Buyle
Mona Lahm Høgbakk
Gudrun Aune Hagen
Eyvind Hanssen
Cato Andre Fredriksen
Bjørn Ivar Antonsen
Jan-Erik Søfteland
Jessica Melin-Grødahl
Kari Kristine Johnsen
Aase Elisabeth Nilsen
Rainer Jakobsen
Alf Kyrre Medlie
Morten Skillingstad Larsen
Alexander Pankratov
Astrid Johanne Storaker Holst
Kjell-Ove Jenssen
Per-Helge Skålvik
Jon Sommerseth
Runar Sollie
Karen Strandenæs
Stefan Hugo Bye
Gøran Røk Karlsen
Bernhard Huber
Siren Eilertsen Stokland
Anita Oddfrid Fjellfors
Per-Helge Sivertsen
Tor-Raymond Eriksen
Gunnhild Henriksen Leere
Odd-Georg Hergot Benjaminsen
Trond Ingebrigtsen
Gry Åse Kristiansen
Trine Elisabeth Finstad
Ken Johan Dahlslett
Elling Georg Berntsen
Trude Dybwad Olsen
Sandra Emilie Birkeland
Adelheid Siren Flakstad
Kristoffer Åsheim Johansen
Aileen Safi Tove Ingunn Bjørnstad
Kerstin Elisabeth Lindell Markussen
Hanne Rikke Hansen
Carina Rolfsmann
Hege Mimmi Edvardsen
Rakel Hammarstrøm
Heidi Torjussen Myrvang
Pia Merete Jenssen
Ellen Marie Iversen
Anett Eliassen
Kjersti Larsen
Linda Anita Hegge
Håvard Hjallar
Lise Aanes Andersen
Hedda Elina Enoksen Føre
Robert Bjerkan
Trine Marit Pettersen Sommerseth
Eleonore Larsson
Mette Røsberg
Svein Erik Kristiansen
Bente Kristin Sveigdalen
Tore Johan Myklevold
Evert Andreassen
Martin Stokvold Johnsen
Eline Krogstad Qvam
Pia Christin Nilssen
Per Roger Bjørnar Hansen
Torbjørn Alstad
Monika Kirkerud
Hege Skillingstad
Geir Magne Moen
Miriam Marlene Wiesinger
Torild H. Frøberg
Connie Jakobsen
Elin Renee Eilertsen
Olga Hansen
Bernt-Christian Matisen
Trond Laksaa
Henric Dahlström
Hanne Bjerke
Lagmannsretten
Lagmannsretten
Fornavn Etternavn
Sofia Misirlakis Fiske
August Burås-Storø Øien
Ellen Renee Olsen
Gøran Abelsen Thoresen
Elise Katincka Pedersen
Espen Viklem Eidum
Trond Harry Millerjord
Reidar Krogstad
Øyvind Jenssen
Linda Lockert Dybwad
Suchitrarat Wensel
May Kristin Winnem Lossius
Marit Waleniussen
Guttorm Ræder
Jordskifteretten
Jordskifteretten
Fornavn Etternavn
Celine Stenvoll Knutsen
Margrete Helene Breivik
Roald Henry Kristensen
Lars Kimo Jørgensen