Velkommen til Narvik kommune

Aktuelt

Kunngjøringer og høringer

  • 13.06.2019 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for datasenter Bjerkvik
    I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering datasenter Bjerkvik, gnr./bnr. 10/721, 10/13 og...
  • 05.06.2019 Godkjente valglister
    Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i...
  • 05.06.2019 Allsang med Gisle Pettersen
    Torsdag den 13. juni kl. 18:00 blir det allsang med Gisle Pettersen på Aktivitetsenteret Alleen 6. Vi åpner kl.17:00, inngang kr. 50,- med vafler og kaffe. Velkommen. Den Kulturelle Spaserstokk.