Alt om korona-situasjonen, koronavaksine og testing for covid-19

Velkommen til Narvik kommune

Aktuelt

Kunngjøringer og høringer

  • 07.01.2022 Høring / offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040
    I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 og §11-14, legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 07. Januar - 18...
  • 07.01.2022 Kunngjøring av planvedtak- detaljregulering for Toften boligfelt
    Narvik kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Toften boligfelt med PlanID 2020002 i møte 16. desember 2021, sak 130/21. Frist for å klage på vedtaket er 28.Januar.2022.
  • 04.01.2022 Næringsfondet
    Fra 1. januar 2019 innførte Narvik kommune og Futurum nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt...