Velkommen til Narvik kommune

Aktuelt

Kunngjøringer og høringer

  • 12.02.2019 Hovedopptak for barnehageplass 2019
    Trenger du barnehageplass fra høsten 2019, eller ønsker du å bytte barnehage? Narvik kommune har ett hovedopptak i året, og søknadsfristen er 1. mars 2019. Fristen gjelder både private og kommunale...
  • 11.02.2019 Plass i SFO skoleåret 2019
    Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.
  • 05.02.2019 Barnevernet informerer
    Oppstart av akuttberedskap i Ofotens barneverntjenester fra 4. februar 2019