Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering  for Herjangshøgda næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for Herjangshøgda næringsområde med konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 29.mars-10.mai 2019.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et større næringsområde.

For ytterligere informasjon kontakt Anne Elisabeth Evensen tlf. 76 91 35 14/ 992 69760 eller 
e-post: anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2015001 og sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 10.mai 2019.

Dokumentene til planforslaget kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her: