Forskrift om boligsoneparkering - høring

Forslag til ny forskrift om boligsoneparkering for Narvik kommune. Frist for å komme med innspill er 28. mai 2024.

Forskrift om boligsoneparkering er en lokal forskrift som gir nærmere betingelser for offentlige veger eller plasser som er skiltet med beboerparkering. Boligsone er en av reguleringsformene som kan skiltes og innebærer at beboere med gyldig kort unntas fra nærmere angitte restriksjoner for parkering langs offentlig veg innenfor sonen.

Forskrift om beboerparkering - høring
Tittel Publisert Type
Beboerparkering - forslag til forskrift

Beboerparkering - forslag til forskrift.

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til forskrift.pdf
Beboerparkering - høringsbrev

Beboerparkering - høringsbrev.

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev.pdf

Hjemmel

Forslaget til forskrift er hjemlet i vegtrafikkloven § 8 jf. parkeringsforskriften § 29.

Høringsfrist

Frist for å sende høringssvar er 28. mai 2024. 

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak: postmottak@narvik.kommune.no eller via post til: Narvik kommune, enhet Veg og park, P.b 64, 8501 Narvik. 

Uttalelsen merkes "Høring - forskrift om boligsoneparkering"