Skolerute 2024/2025

Vedtatt skolerute for skoleåret 2024/2025 for elever i Narvik kommune.

Onsdag 21. mars 2024 fattet kommunestyret i Narvik nytt vedtak om skolerute for skoleåret 2024/25.

  • Første skoledag er 19. august 2024
  • Første skoledag i januar 2025 er 2. januar
  • Siste skoledag er 20. juni 2025

Fridager skoleåret 2024/2025

Fridager skoleåret 2024/2025
Måned Fridager skoleåret 2024/2025
August Første skoledag er 19. august 2024
September -
Oktober Høstferie 30. september til 4. oktober
November Elevfri dag 22. november
Desember Siste skoledag før jul er 20. desember
Januar Første skoledag etter jul er 2. januar
Februar -
Mars Vinterferie 3-7. mars
April Påskeferie 14-22. april
Mai Elevfri dag 30. mai
Juni Siste skoledag er 20. juni
Tabellen under viser antallet skoledager fordelt på hver ukedag. Dette er informasjon som kun er nyttig for blant annet de med vedtakstimer og annen planlegging basert på ukedager.
Skolerute 2024/2025 - Fordelt på ukedager
Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum
August 2 2 2 2 2 10
September 4 4 4 4 4 20
Oktober 4 4 4 4 3 19
November 4 4 4 4 4 20
Desember 3 3 3 3 3 15
Januar 4 4 4 5 5 22
Februar 4 4 4 4 4 20
Mars 4 3 3 3 3 16
April 2 3 4 3 3 15
Mai 4 4 4 3 4 19
Juni 2 3 3 3 3 14
Sum 37 38 39 38 38 190