Konfliktrådet søker mekler i Narvik

Å være mekler er en interessant og samfunnsnyttig oppgave der du møter mennesker i alle aldre og situasjoner som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter eller uenigheter.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges vekt på personlig egnethet.

Konfliktrådet Nordland består i dag av 50 meklere, en bredt sammensatt gruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor.

Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Meklerens rolle er å være en upartisk tilrettelegger i en konflikt mellom to eller flere parter. mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saker, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til.

For mer informasjon, se www.konfliktraadet.no. Der finner du blant annet videoer fra anonymiserte reelle saker og høre mer om hvordan Konfliktrådet jobber på Konfliktrådspodden.

Meklere Narvik - Konfliktraadet.no