Skoleregler og skoledemokrati - høring

Lokal forskrift om skoleregler og skoledemokrati for kommunale grunnskoler i Narvik kommune.

Med bakgrunn i ny opplæringslov gjeldende fra 01.08.24 har skoleeier utarbeidet ny forskrift om skoleregler og skoledemokrati, jf. § 10-5.

Skoleregler og skoledemokrati - høring
Tittel Publisert Type
Forslag til forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Forslag til forskrift om skoleregler og skoledemokrati.

04.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til forskrift om skoleregler og skoledemokrati for kommunale grunnskoler i Narvik kommune (3).pdf
Høringsbrev skoleregler og skoledemokrati.

Høringsbrev skoleregler og skoledemokrati.

04.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring på _Forskrift om skoleregler og skoledemokrati for kommunale grunnskoler i Narvik kommune_ (1).pdf

I ny opplæringslov endres ordensregler til "skoleregler". Dette for å synliggjøre at reglene kan omfatte mer enn bare ordensregler. Skolereglene skal også inneholde regler om organisering av skoledemokratiet. Det er nå lovfestet at skolereglene skal ha regler om hvordan skolen organiserer skoledemokratiet jf. §§ 10-4 og 10-5, som for eksempel elevråd, foreldremedvirkning, allmøte eller lignende.

Vi foreslår i stor grad en videreføring av reglene som i dag følger av ordensreglementet for kommunal grunnskole og en innføring av regler om skoledemokrati.

De foreslåtte reglene om skoledemokrati viderefører i stor grad gjeldende organisering med elevråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Det foreslås at samarbeidsutvalget fortsetter og overtar også oppgaver til skolemiljøutvalget.

I ny opplæringslov § 10-4 er det uttrykkelig bestemt at skolen skal sørge for at elever og foreldre får være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere blant annet arbeidet med å fastsette skoleregler. Det er rektors ansvar å legge til rette for foreldrenes og elevenes medvirkning av vedlagt forslag til forskrift om skoleregler og skoledemokrati.

Under er forslag til felles forskrift om skoleregler og skoledemokrati for alle kommunale grunnskoler i Narvik kommune. Forslaget er utarbeidet av kommunalsjef, rådgivere oppvekst og i samarbeid med rektorer.

Dette høringsnotatet har hver rektor sendt til alle skolers rådsorgan, og ansattes tillitsvalgte. I tillegg er notatet sendt til Ungdomsrådet i Narvik kommune og hovedtillitsvalgte.

Høringsfrist er 22. april 2024.

Innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Per post:  Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.