Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæring - høring

Forslag til felles forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen i Narvik.

Med bakgrunn i ny opplæringslov, gjeldende fra 01.08.24, har skoleeier utarbeidet forskrift om permisjon for elever i grunnskolen jf. ny opplæringsloven § 2-2.

Permisjon grunnskoleopplæring - høring
Tittel Publisert Type
Forslag til Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen, Narvik kommune.

Forslag til Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen, Narvik kommune.

05.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_ Forslag til Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen, Narvik kommune.pdf
Høringsbrev forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

Høringsbrev forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

05.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring på Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen, Narvik kommune.pdf

§ 2-11 i dagens opplæringslov (1998) regulerer elevens mulighet for permisjon fra grunnopplæringen. Etter søknad vurderer kommunen om det er forsvarlig å gi permisjon. Permisjonstiden er begrenset til maksimalt to uker (10 skoledager). Elever som tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har rett til permisjon fra skolen de dagene som trossamfunnet har helligdager.

Narvik kommune forholder seg til opplæringslovens bestemmelser og har egne retningslinjer som beskriver hvordan dette gjøres i praksis. Den nye opplæringsloven sier at kommunen (skolen) kan gi en elev permisjon dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Begrensningen om maksimalt permisjon i to uker er fjernet. Bestemmelsen om elever med andre trossamfunn opprettholdes. Nå kreves det at kommunen fastsetter egne bestemmelser om permisjon i form av lokal forskrift.

Høringsnotatet sendes av rektor til alle skolers rådsorgan og ansattes tillitsvalgte. I tillegg sender skoleeier dette til Ungdomsrådet Narvik kommune, hovedtillitsvalgte og det kunngjøres på kommunens nettside slik at andre interesserte kan gi sine innspill.

Høringsfrist er 22. april.

Innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Per post:  Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.