Høring av søknad om mudring og peling i Narvik havn

LKAB Norge AS har behov for å oppgradere sin kai i Narvik havn. I den forbindelse har de søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til peling for rehabilitering av kai samt mudring av inntil 17 500 m3 sjøbunn over et område på omtrent 11 800 m2. Mudringen forventes å ta 3 måneder, og pelearbeidet 6 måneder.

Søknaden er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Hoeringer/. 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan endes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 29. mars 2024. 

Merk med referansenummer 2023/813.