Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 2024

Offentlig ettersyn av eiendomsskattelisten 2024.

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i i tidsrommet 26.02.2024 – 17.03.2024. 

Dette gjøres med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15.                            

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. 

Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) sendes til eierne ved utgangen av februar. Evt. klager må være innsendt innen seks uker etter at listene er lagt ut, senest 12.04.2024. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret ved Narvik kommune, Postboks 64, 8501 NARVIK, evt. e-post:

Postmottak - e-post

Skattelistene er tilgjengelig her:

FILGALLERI Eiendomsskattelistene 2024 FILGALLERI

Eiendomsskattelistene 2024
Tittel Publisert Type
SkattelisteOffentligEttersyn Blanda bruk boliger

Blanda bruk boliger.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Blanda bruk boliger.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Blanda bruk næring

Blanda bruk næring.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Blanda bruk næring.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Boliger formuesgrunnlag

Boliger formuesgrunnlag.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Boliger formuesgrunnlag.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Boliger kommunal takst

Boliger kommunal takst.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Boliger kommunal takst.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Boliger landbruk

Boliger landbruk.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Boliger landbruk.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5b delvis

Fritak §5b delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5b delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5b Jernbane

Fritak §5b Jernbane.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5b Jernbane.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5c delvis

Fritak §5c delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5c delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5c Kirker

Fritak §5c Kirker.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5c Kirker.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5d Kommunale eiendommer

Fritak §5d Kommunale eiendommer.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5d Kommunale eiendommer.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5g delvis

Fritak §5g delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5g delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5g Helseforetak

Fritak §5g Helseforetak.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5g Helseforetak.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5h delvis

Fritak §5h delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5h delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5h Gårds og skogbruk

Fritak §5h Gårds og skogbruk.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §5h Gårds og skogbruk.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7a delvis

Fritak §7a delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7a delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7a Lag_foreninger_stiftelser

Fritak §7a Lag, foreninger og stiftelser.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7a Lag_foreninger_stiftelser.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7b delvis

Fritak §7b delvis.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritak §7b delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Fritidsboliger

Fritidsboliger.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Fritidsboliger.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Garasje_uthus

Garasje/uthus.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Garasje_uthus.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Kraftanlegg

Kraftanlegg.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Kraftanlegg.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Naust

Naust.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Naust.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Næring

Næring.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Næring.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Tomt bolig

Tomt bolig.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Tomt bolig.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Tomt fritid

Tomt fritid.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Tomt fritid.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Tomt kommunikasjon

Tomt kommunikasjon.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Tomt kommunikasjon.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn Tomt næring

Tomt næring.

26.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn Tomt næring.pdf