Skriftspråk i undervisning ved skolene i Narvik kommune - høring

Hvilke skriftspråk, bokmål eller nynorsk, skal brukes ved skolene i Narvik kommune?

Ny Opplæringslov § 15-2  sier at kommunene skal ha en forskrift og hvilke skriftspråk (bokmål eller nynorsk) som skal brukes ved skolene i kommunene.

I denne forbindelsen legger vi fram et forslag til forskrift som skal behandles i kommunestyret i Narvik.

Forskrift om målform 2024
Tittel Publisert Type
Lokal forskrift, ma°lform.

Lokal forskrift, målform.

05.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lokal forskrift, målform.pdf
Høringsbrev - forskrift om skriftspra°k (bokma°l-nynorsk) i undervisning ved skolene.

Høringsbrev - forskrift om skriftspråk (bokmål-nynorsk) i undervisning ved skolene.

05.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev - forskrift om skriftspråk (bokmål-nynorsk) i undervisning ved skolene i Narvik kommune.pdf

Den enkelte kommune kan gjennom forskrift fastsette målformen i grunnskoleopplæringen. Det vil si om den enkelte skole skal benytte nynorsk eller bokmål i den skriftlige opplæringen.

Det er ikke noe i veien for at det innenfor én og samme kommune eller skole benyttes både bokmål og nynorsk som målform.

  • Det er kun målformen i den skriftlige delen av opplæringen som kan fastsettes gjennom forskrift av kommunen

Det er ikke vedtatt forskrift om målform i skolene etter kommunesammenslåingen. Praksis i dag er at alle våre skoler bruker bokmål som skriftlig opplæringsform.

Narvik kommune har vedtatt i sak  043/19 i Narvik kommunestyre den 12.12.2019 en forskrift som sier at bokmål er skriftspråket i Narvik kommune. Dette vedtaket regulerer ikke den skriftlige målformen i våre skoler. Det må derfor vedtas en egen forskrift om dette. 

Under følger forslag til forskrift.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke berører rettighetene til elevene for samiskopplæring eller valg av lærebøker.

Høringen offentliggjøres ved hver skole, FAU, Elevrådet, de ansattes organisasjoner, ungdomsrådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet og på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist er 5.april.

Innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Per post:  Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.