Skolestart Narvikskolen 2024

Første skoledag i 2024 er mandag 19. august.

Komplett oversikt over skoleruten inkludert ferie og fridager finner du her:

Skolerute 2024/2025

Skolestart Narvikskolen 2024
Skole Trinn Tid Info
Ankenes skole 1. trinn 11:30-13:00 Elevene møter i skolegården.
Ankenes skole 2. - 7 klasse 08:30 - 11:00 Elevene møter i skolegården.
Ballangen skole 1.trinn 09:00-11:00 Elevene møter utenfor Rødfløya ledsaget av sine foreldre.
Ballangen skole 2.-7.trinn 08:30-14:00 Oppmøte på klasserommet. Kontaktlærer møter hver klasse kl 08.30
Ballangen skole 8-10. trinn 08:30 -14:00 Møter utenfor hovedinngangen til ungdomsskolen.
Beisfjord barneskole 1.trinn 09:00 Oppmøte i skolegården. Foresatte kan være med, og har møte med rektor mens elevene er på klasserommet. SFO har vanlig åpningstid.
Beisfjord barneskole 2-7. trinn 08.30 Oppmøte i skolegård. SFO har vanlig åpningstid.
Bjerkvik skole 1. trinn 10:00-12:00 Oppmøte utenfor SFO. SFO har vanlig åpningstid.
Bjerkvik skole 2.-7 trinn 08:30-12:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Frydenlund Barneskole 1. trinn 09:00-11:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Frydenlund Barneskole 2.-7. trinn 08:30-12:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Kjøpsvik skole 1.-10.trinn 09:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Håkvik barneskole 1.trinn 09:00-11:00 Oppmøte utenfor SFO. SFO har vanlig åpningstid.
Håkvik barneskole 2.-7. trinn 08.30-11.30 Oppmøte i skolegården.
Narvik ungdomsskole 8.-10. årstrinn 08:30-14:30 Oppmøte i skolegården.
Skistua barneskole 1. trinn 11:30-13:00 Oppmøte i skolegården. Rektor ønsker velkommen og leser opp elevene til de ulike klassene. Kontaktlærerne fører elevene til klasserommene. Foresatte kan være med i klasserommet.
Skistua barneskole 2.-7. trinn 08:30-11:00 Oppmøte i skolegården.
Skjomen skole 1.-10. trinn 08:30-11:00 Oppmøte i skolegården. Foresatte kan følge 1. klasse inn fram til kl 09.00.