I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 305/20, legges forslag til detaljregulering for Naustveien, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 6. november - 18. desember 2020.

 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Narvik sykehus med PlanID 2015004 i møte 29. oktober 2020, sak 145/20.

 

 

Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023, med kunnskapsgrunnlag ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 1. oktober. 
Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023 (PDF, 2 MB)
Kunnskapsgrunnlag (PDF, 3 MB)

I kommunestyremøtet den 1. oktober vedtok Narvik kommune ny Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer (PDF, 2 MB) 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Fagerjord vannverk med PlanID 2018005 i møte 01. oktober 2020, sak 130/20.

Offentlig ettersyn og høring - Forslag til detaljregulering Dybfestjordet og Enrum, forretning og næringsområdet, PlanID 2016008

Forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune.

Tillegg til høringsdokumenter om skolestruktur - 8. september.

   Nå i høst skal den store og viktige saken om hvordan vi organiserer skolene våre behandles.

Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av åtte stedsnavn i Narvik kommune, hvorav to er navn på togstasjoner og seks er naturnavn