Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Illustrasjoner til vedtatt plan-1

Detaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Søknadsfrist for kommende sesong er 14. mai 2019. Søk her  eller les mer om Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune

Aktivitetssenteret for eldre

Seniordanserne opptrer torsdag den 2. mai kl. 18:00 på Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr 50,- med kaffe og vafler fra kl. 17:00. Hjertelig velkommen!

Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for tunnel til Furumoen og planlagt nytt sykehus. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211 i Beisfjord med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.

Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Søknadsfrist til kommunen 26. april 2019.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for Herjangshøgda næringsområde med konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 29.mars-10.mai 2019.