Over 6 millioner kroner ruller høsten 2019 inn på kontoene til kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B6, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1461 i Narvik kommune. PlanID 2019008.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B3, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1465 m.fl. i Narvik kommune. PlanID 2019007.

8. desember 2018, i forbindelse med åpningen av samferdselsprosjektet Hålogalandsbrua inviterte ordfører og rådmann i Narvik kommune til et møte med konsernleder og stedlig ledelse i selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), det vi enkelt har kalt det kinesiske bruselskapet.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Alpinveien 1, gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. PlanID 2019011.

For at Narvik Vann skal kunne starte 2020 med Ny Narvik kommune, må alle systemer stenge ned før desember. Dette betyr at vannmåleravlesningen ikke vil gå som vanlig denne gangen.

Arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen er godt i gang. Her samarbeider kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy om å sikre en felles bærekraftig utvikling og forvaltning av kysten. Tidligere denne uken ble planprogrammet vedtatt. Les mer om arbeidet her 

Les mer her på Interkommunal kystsoneplan

 

Aktivitetssenteret for eldre - logo

Velkommen til konsert med høytlesing fra boka "Engel i snøen" torsdag 3. oktober kl. 18:00 på Aktivitetsenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel fra kl.17:00. 

 Aktivitetssenteret for eldre.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.