Informasjon om koronaviruset og smittesituasjonen

Nasjonale smitteverntiltak er opphevet - pandemien er i en ny fase

Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover.

Oppdatert informasjon om relevante smitteverntiltak, råd og smittesituasjonen publiseres på Helsenorge.no:

Helsenorge.no

Du finner også detaljert informasjon på regjeringen.no 

Smittestatus i Narvik

Narvik kommune avsluttet 4. april rapportering av nye bekreftede tilfeller av koronavirus.

Smittetrykket er nå så lite at det har liten hensikt med kontinuerlige oppdateringer om antallet nye tilfeller av koronavirus.

Hvis det blir markant økt smitte vil vi vurdere å gjenoppta rapportering. Selv om vi ikke lengre vil gå ut med daglige smittetall så følger vi med.

 

Hurtigtester og selvtester

Informasjon om koronatest:

Koronatest

COVID-19 forskriften

COVID-19 forskriften som gjelder nasjonalt finnes på Lovdata.no:

COVID-19 forskriften