Elise Katincka Pedersen er tilsatt i fast stilling som styrer og enhetsleder ved Bøstrand barnehage i Ballangen.

Julie Sommerseth (34) flytter hjem til Ballangen for å starte som fastlege i hjembygda.

Ved 14:30-tida i dag, lørdag, rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bemannet bolig i Narvik sentrum. Adressen er tilknyttet en omsorgsbolig tilhørende Narvik boligstiftelse (NaBo).

Charlotte Bartholsen Greger er ansatt som ny enhetsleder på HR i Narvik kommune. Hun har vært konstituert i stillingen siden 15. august.

I neste uke flytter helsestasjonen, helsestasjon for ungdom, jordmortjenesten og vaksinasjonskontoret tilbake til K49 (kongensgt 49).

Narvik kommune har nå ansatt ny kultursjef.

Hege Olsen Richardsen har takket ja til stillingen som enhetsleder ved Furumoen sykehjem, og starter i jobben fra midten av september.

Marte Torgersen (31) og Pardeep Kaur (30) starter begge som fastleger på Torvet legesenter.