Øvelse: Når store kriser inntreffer er det et stort apparat som settes i gang. Hvem har hvilket ansvar, og vet alle hva de skal gjøre?

Er alle rutiner og nødvendig dokumentasjon på plass? Er det forebyggende arbeidet på institusjonene våre godt nok? I tiden fremover skal Narvik kommunes tjeneste Miljørettet Helsevern sammen med kommuneoverlegen se til og evaluere arbeidet vi gjør på alle institusjonene i kommunen. Det foregår i form av meldte tilsyn.

En interkommunal kystsoneplan er nå ferdig og klar til politisk behandling. 

Elise Katincka Pedersen er tilsatt i fast stilling som styrer og enhetsleder ved Bøstrand barnehage i Ballangen.

Julie Sommerseth (34) flytter hjem til Ballangen for å starte som fastlege i hjembygda.

Ved 14:30-tida i dag, lørdag, rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bemannet bolig i Narvik sentrum. Adressen er tilknyttet en omsorgsbolig tilhørende Narvik boligstiftelse (NaBo).