Narvik kommune velger SpareBank 1 Nord-Norge som ny hovedbank

Etter en anbudskonkurranse har Narvik kommune valgt Sparebank 1 Nord-Norge som ny hovedbankforbindelse.

Fra venstre til høyre: Sølvi Anita Simonsen, enhetsleder økonomi, Lars Skjønnås, rådmann, Mona Slåtto Olsen, banksjef bedriftsmarked Hålogaland og May Lene Johansen, bedriftsrådgiver offentlig sektor. Bildet er tatt på Stein Rokkans plass mellom rådhuset i Narvik og K49. - Klikk for stort bildeFra venstre til høyre: Sølvi Anita Simonsen, enhetsleder økonomi, Lars Skjønnås, rådmann, Mona Slåtto Olsen, banksjef bedriftsmarked Hålogaland og May Lene Johansen, bedriftsrådgiver offentlig sektor.

– Vi har lagt stor vekt på pris, men Sparebank 1 Nord-Norge har også oppfylt en lang liste med kriterier der de kom best ut, sier rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune.

– Narvik kommune får gode betingelser, noe som lar oss forvalte vår driftsøkonomi på en forsvarlig måte. Vi håper på et godt samarbeid til det beste for alle innbyggere, kommunen og banken selv, sier rådmannen.

Avtalen er på fire år, med en opsjon på 1 + 1 år.

Narvik er viktig for Nord-Norge

Narvik er en stor kommune i nordnorsk sammenheng, med aktivitet på ulike felt. 

– Vi ønsker å være tett på utviklingen i viktige næringer i nord, og Narvik har gode forutsetninger for å lykkes på mange av disse områdene, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Banksjef for bedriftsmarked Hålogaland, Mona Slåtto Olsen, er enig: 

– Som en sparebank eid av samfunnet i Nord-Norge kan vi og Narvik kommune spille godt på lag. I Narvik er det mye spennende som skjer rundt prosjekter knyttet til kraft og energi, logistikk og aktivitet i Narvik havn, og industriprosjekter knyttet til Forsvaret. Kommunen spiller en stor rolle i å bygge et godt lokalsamfunn og få prosjekter til å lykkes, og vi i banken ønsker å bidra til dette. Vi ser fram til å starte samarbeidet!  

Hva betyr dette for oss innbyggere i Narvik?

Avtalen har virkning fra 1. september. Innbyggere vil ikke være nødt til å gjøre noe annerledes, utover å passe på at vi bruker korrekt kontonummer og annen info på faktura fra Narvik kommune.

Faktura fra Narvik kommune skal altså betales til det kontonummeret og med den KIDen som står på fakturaen du har mottatt. Dette gjelder også hvis du allerede har mottatt en faktura med det gamle kontonummeret 6370.05.09054. Alle faktura som sendes ut etter 1. september vil ha det nye kontonummeret.

Nytt kontonummer på faktura fra Narvik kommune: 4612.65.53161.

Avtalegiro og e-faktura vil automatisk bli overført til vår nye bankforbindelse, men hvis du mottar faktura på papir eller digital postkasse må du selv passe på å bruke nytt kontonummer i din bank.

Hvis du har spørsmål om nettbank eller andre bankrelaterte spørsmål kan du ta kontakt med din egen bank.