Lokal leverandør vant stort oppdrag for Narvik kommune - i konkurranse med nasjonale konkurrenter

Narvik kommune har nå inngått en ny rammeavtale.

Oversiktsbilde Norengros lokaler. - Klikk for stort bildeNorengros lokaler på Fagernes i Narvik.

Narvik kommune har nå inngått en ny rammeavtale med NB Engros. De neste årene er det NB Engros på Fagernes som er vår totalleverandør innen kjøp og levering av utstyr og rekvisita innen renhold, kontor, skolerekvisita og annet forbruksmateriell.

– Kommunens mål med avtalen var å sikre behov innen kjøp og levering på kriteriene riktig kvalitet på en kostnadseffektiv og miljø- og samfunnsansvarlig måte. Da er det ekstra gledelig at en lokal aktør hadde det beste tilbudet, når tilbyderne har konkurrert på like premisser, sier Rolf M. Lossius, kommunalsjef virksomhetsstyring i Narvik kommune.

Avtalen var lyst ut både nasjonalt i Norge samt i Europas offentlige kunngjøringsdatabase, og NB Engros ble tildelt kontrakten foran en anerkjent og stor nasjonal aktør i Norge.

– Avtalen er den største sekkepost-avtalen vi har når det gjelder forbruksmateriell, og er en avtale alle enheter og avdelinger i Narvik kommune har et forhold til. Verdien på avtalen vil være et sted mellom 30 og 35 millioner kroner, hvis den strekker seg over 4 år, sier Rolf M. Lossius.

Rammeavtalens varighet er på 2 år, og kan forlenges ytterligere 2 år. Evenes og Gratangen kommuner er med som avtaleparter, i tillegg til at Narvik kommunes foretak og selskaper kan benytte seg av avtalen.

– Vi i NB Engros takker for videre tillit fra Narvik kommune. Med dette viser vi at også lokale aktører kan være konkurransedyktig mot internasjonale leverandører, sier Børre Simonsen, daglig leder hos Norengros NB Engros.
– NB Engros AS er et solid nordnorsk selskap og er en del av Norengros-kjeden. På denne måten får man det beste av to verdener – lokalt eierskap og tilknytning, samt konkurransekraft gjennom fellesskapet og størrelsen til Norengros, sier Børre Simonsen.