Narvik kommune evaluerer og forbedrer helsearbeidet vi gjør

Er alle rutiner og nødvendig dokumentasjon på plass? Er det forebyggende arbeidet på institusjonene våre godt nok? I tiden fremover skal Narvik kommunes tjeneste Miljørettet Helsevern sammen med kommuneoverlegen se til og evaluere arbeidet vi gjør på alle institusjonene i kommunen. Det foregår i form av meldte tilsyn.

Bilde av møtedeltakere på meldt tilsyn på Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter. Fra venstre: Verneombud Hanne Andreassen Jon Ivar Sandnes, enhetsleder Bjerkvik omsorgsdistrikt Katja Larsen Bergsrud, rådgiver Miljørettet Helsevern Per Thomas Hultstedt, kommuneoverlege May-Britt Storø, renhold og vaskeri Caroline Heitmann Ness, fagleder kjøkken - Klikk for stort bildeFra venstre: Verneombud Hanne Andreassen Jon Ivar Sandnes, enhetsleder Bjerkvik omsorgsdistrikt Katja Larsen Bergsrud, rådgiver Miljørettet Helsevern Per Thomas Hultstedt, kommuneoverlege May-Britt Storø, renhold og vaskeri Caroline Heitmann Ness, fagleder kjøkken

Miljørettet Helsevern ser på miljømessige forhold for beboerne på sykehjemmene.

For å ta imot Miljørettet Helsevern samlet alle deler av Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter seg - blant annet verneombud,  ledere og ansatte på både vaskeri, renhold og kjøkken.

Sammen med Miljørettet Helsevern og kommuneoverlegen hadde de gjennomgang på alt fra rutiner, dokumentasjon og mer. Også eiendomsforvaltning i Narvik kommune bidro på sine ansvarsområder, som sanitæranlegg, inneklima og renhold.

- Vi tar vare på våre eldre. Et godt og systematisk arbeid er viktig for å forebygge skader og ulykker. I tillegg skal vi arbeide for å unngå spredning av smittsomme sykdommer på sykehjemmene. Derfor er slike tilsyn verdifulle. Det handler om god folkehelse på sykehjemmene våre, sier Heidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef Omsorg og mestring i Narvik kommune.

- Hva er status hos oss? En slik gjennomgang med fagfolk er både betryggende og nyttig for oss som har den daglige driften. Gode rutiner og oppfyllelse av krav er en selvfølge, sier enhetsleder Bjerkvik Omsorgsdistrikt, Jon Ivar Sandnes.
- Nå får vi målt og evaluert arbeidet vi gjør. Hva trenger vi å bli bedre på for at alle som bor og jobber her skal ha det trygt og godt? sier Jon Ivar Sandnes.

- Et besøk fra oss skal være en positiv opplevelse. Hele formålet er jo å levere gode og trygge tjenester på sykehjemmene våre. Mest sannsynlig er det ingen som gjør alt sammen helt perfekt. Målet er at alt skal bli litt bedre, hele tiden. Samtidig er det betryggende for innbyggerne å få bekreftet at det viktigste og grunnleggende gjøres på en god måte. Vi ser på alt fra smittevern, kosthold og inneklima til skriftlige rutiner. Det er mye som faller inn under miljørettet helsevern, sier Katja Larsen Bergsrud, rådgiver Miljørettet Helsevern i Narvik kommune.

- Det var et vellykket tilsyn på Ellas Minne. Det aller meste var i orden, men det blir et avvik og noen forbedringspunkter på rutiner og dokumentasjon, i tillegg til enkelte mangler på fysiske forhold. Ellas Minne jobber godt med mye, men det kan settes bedre i system.
 Når tilsynsrapporten er ferdig vil de få rimelig tid på seg til å rette opp avvikene, sier kommuneoverlege Per Thomas Hultstedt.