Rådmann skal ikke delta i behandling av sak om byheisen

Pressemelding fra Narvik kommune.

Rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune skal ikke delta i den kommunale behandlingen av reguleringsplanen for byheisen. Kommuneadvokaten har slått fast at Skjønnås ikke er inhabil, men han har likevel selv besluttet at han ikke skal delta i arbeidet. 

– Jeg ba kommuneadvokaten gjøre en habilitetsvurdering, og ikke uventet konkluderte hun med at jeg ikke er innhabil. Jeg har likevel bestemt meg for å ikke delta i behandlingen av, eller være den som legger reguleringsplanen frem for politisk behandling, sier Lars Skjønnås.

Da ideen om en byheis ble lansert for snart ti år siden arbeidet Lars Skjønnås som direktør i Narvikgården som den gang deltok i arbeidet med planene. Som rådmann er han også nevnt i en generell samarbeidsavtale mellom Narvik kommune og UiT - Norges arktiske universitet der et av avtalepunktene handler om mulighetene for en byheis i Narvik.

– Ingenting av dette gjør meg inhabil, men jeg velger likevel å overlate ansvaret for denne saken til assisterende rådmann Lars Norman Andersen, sier Lars Skjønnås. Han understreker at kommunen ikke har noen rolle i saken utover det å være reguleringsmyndighet.     

Også Marianne Dobak Kvensjø har bedt om en habilitetsvurdering. Hun er enhetsleder for areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune, enheten som skal vurdere reguleringsplanen og deretter legge den frem for politisk behandling. Dobak Kvensjø har bolig i en av heistraseene som ble utredet av forslagsstilleren, men selv om dette alternativet ble lagt bort har kommuneadvokaten konkludert med at Marianne Dobak Kvensjø er inhabil. Hun vil dermed ikke delta i arbeidet med reguleringsplanen.