Pressekontakt i Narvik kommune

Pressekontakt ivaretas av enhetsleder Service
Lena Hope, tlf. 930 21 015
E-post: lena.hope@narvik.kommune.no