Ingen skam å snu - håper vi

En samlet 17. mai-komité har valgt å høre på de som gjerne ville beholde 17. maifeiringen i sin tradisjonelle form.

Bilde av Per Kristian Arntzen, varaordfører og leder i 17. mai-komiteen. - Klikk for stort bildePer Kristian Arntzen, varaordfører og leder i 17. mai-komiteen.

For å få dette til er vi igjen avhengige av de mange frivillige i 17. mai-komiteene rundt om i kommunen. De har allerede lagt ned stor innsats for å imøtekomme endringen. Vi beklager det merarbeidet vi nå påfører disse engasjerte menneskene. 

Opprinnelig melding:

Endringer på 17. mai - fra nå av ett felles tog i sentrum av Narvik

Til de som har ønsket endringen velkommen, må vi også beklage. Vi har ikke gjort et godt nok arbeid på et tidlig tidspunkt for å involvere og informere bredt nok. Avgjørelsen om å slå sammen togene i sentrum etter fjorårets feiring, var ikke forankret godt nok og evalueringen hadde ikke bred nok deltakelse.

Det vil derfor som vanlig bli skole- og barnetog på formiddagen kl. 11.15 og borgertog på ettermiddagen kl. 17.00 i Narvik sentrum. Vi håper det blir god oppslutning om begge togene.

Alle kommunens lag og foreninger er velkommen til å stille i borgertoget på 17. mai.

Etter årets feiring vil vi invitere til en bred evaluering for å finne ut om det i det hele tatt er grunnlag for å gjøre endringer eller tilpasninger i feiringen av vår nasjonaldag.

Per Kristian Arntzen, varaordfører og leder i 17. mai-komiteen

Programmet til 17. mai vil publiseres på Narvik kommunes hjemmesider når det er klart. Har du et arrangement du ønsker å melde inn i det offisielle programmet kan 17. mai-komiteen kontaktes her.