– Vi skal ta i bruk hele gulskola - til skole

Slik skal gulskola bli en del av ny barneskole på Frydenlund.

– Vi skal ta i bruk hele gulskola - til skole!

Det sier Morten Fredheim Hanssen, enhetsleder eiendomforvaltning i  Narvik kommune.

I kommunestyremøtet torsdag 14. september orienterte Eiendomsforvaltningen planer om å renovere den gamle gulskola og ta den i bruk som skole, koblet sammen med et nybygg med en varm glassovergang.

Kommunestyremøtet 14. september

I september 2021 vedtok kommunestyret å bygge ny barneskole på Frydenlund. Siden da er det gjennomført:

  • Områdereguleringsplan, sammen med Nordland fylke
  • Engasjert arkitekt
  • Etablert teknisk prosjekteringsgruppe

Kommunestyret bevilget midler til ny barneskole i forbindelse med budsjettplanen i desember 2022. Byggestart planlegges mot slutten av 2024, med vel 2 års byggetid.

I arbeidet med planleggingen av ny barneskole har Eiendomsforvaltningen forsøkt å utnytte den eksisterende gulskolen i sentrum av Narvik. Bygningen har hatt mange funksjoner, men de fleste kjenner Villaveien skole som gulskola, barneskola i sentrum av Narvik.

På grunn av tilstanden har bygningen ikke vært i bruk siden 2017.  

– Rådmannen ba oss vurdere gulskola da vi startet planleggingen av ny barneskole. Fasaden er vernet, og innvendig er ikke etter dagens standard og forventninger, men vi har funnet en løsning som kan fungere, sier Morten Fredheim Hanssen.

Planene går ut på en varm overgang i glass mellom gulskola og en helt ny bygning. Rødskola, det blå helsehuset og grønnskolen planlegges revet (de resterende bygningene på tomta rives).

Områdereguleringsplanen er gjennomført i samarbeid med Nordland fylke på grunn av planene om å samlokalisere de videregående skolene i Narvik på en tomt i nærheten.