Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter, PlanID 2022005