Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel. Planen(e) skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanene for historiske Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner vil være gjeldende som kommunedelplaner inntil ny kommuneplan for nye Narvik kommune er vedtatt.

Kommuneplan Narvik

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2040 for Narvik kommune ble vedtatt 01.09.22 av kommunestyret i sak 076/22. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

- Samfunnsdelen kan ses digitalt her:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040

- eller lastes ned her:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 (PDF, 6 MB)
 

Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 for Narvik kommune ble vedtatt 02.02.2017 av bystyret i sak 005/17. Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

 

Kommuneplan Ballangen

Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2010-2020 for Ballangen kommune ble vedtatt 19.02.2015 av kommunestyret i sak 5/15. Kommuneplanens arealdel ble delvis godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i brev 02.02.2017. Vedlagt plankart er ikke oppdatert for delområde KU 5.9 Storpollen, oppdateringen kan ses i kommunens kartløsninger. 

-          Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Kommuneplan Tysfjord

Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 for Tysfjord kommune ble vedtatt 16.12.2015 av kommunestyret i sak 101/15. Kommuneplanens arealdel ble godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i brev 05.02.2019. Dokumenter er oppdatert etter kommunestyrets vedtak så langt endringer ikke har krevd ny planbehandling. Narvik kommune ved areal og byggesak kan kontaktes ved behov for eventuelle avklaringer.

-          Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

 

Plankart er i PDF-format. Ønsker du ytterligere funksjonalitet anbefaler vi kommunens kartløsninger. 

Handlingsdel nye Narvik kommune

Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i perioden. Handlingsdelen revideres hvert år.

-          Handlingsdelen kan ses her:

Budsjett og økonomiplan 2023-2026