Kart

På denne siden finner du kommunens og eksternes karttjenester.

Kommunens kartklienter

Publikumskart (ISY Map)
 
Narvik kommunes åpne kartklient hvor du finner informasjon om bygninger, eiendommer, arealplaner, temakart og mye mer. I kartklienten kan du velge ulike prosjekter med tilpasset innhold og funksjonalitet.

Brukertips - Publikumskart (PDF, 5 MB)

Alternativt kart (ISY Map Server)
 
Narvik kommunes alternative kartklient som primært retter seg mot profesjonelle aktører. Løsningen er tilpasset PC.

Brukerveiledning - Alternativt kart

Kommunen tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartene, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer. Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.

Eksterne karttjenester

Norge i bilder
I tjenesten kan du se rykende ferske flyfoto, samt et utvalg av historiske ortofoto i kartet. Finner du ikke det du trenger der, kan du kjøpe flyfoto fra Kartverkets arkiv.

Nordlandsatlas
Samlingssted for kart i Nordland, produsert av Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Høydedata
Oversikt over høydedata som samarbeidspartnere i Norge digitalt tilbyr på internett. Fri nedlasting.

Norgeskart
Kartverkets mest populære karttjeneste. Inneholder basiskart, flyfoto, temakart og mye mer.

NIBIO Kilden
NIBIOs hovedkartløsning som har mange nyttige funksjoner for bruk av kartdata. I Kilden finner du nesten alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

NIBIO Gårdskart
For visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Naturbase
Miljødirektoratets kartklient. Naturbase gir kartfestet informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv.

Se eiendom
Se grunnboksinformasjon og eier. Eierinformasjon krever pålogging med BankID eller lignende.

NVEs karttjenester
Kartklienter og kartverktøy levert av NVE.

NGUs geolgiske kart
Oversikt over alle karttjenester NGU tilbyr. Berggrunn, løsmasse, geokjemi, grus og pukk og mye mer.

Artsdatabanken
Stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere. Du kan se hvilke arter som er funnet eller observert innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune. 

Jordskiftedomstolenes karttjeneste
Oversikt over jordskiftesaker, eiendomsgrenser med mer.

Geonorge
Samlested for alt av informasjon om karttjenester, kartklienter, nedlasting med mer for alle kartaktører i Norge. Noe krever pålogging for å få tilgang.

Kartverket
Diverse karttjenester fra Statens kartverk.