Narvik kommune vurderer å etablere flere private barnehageplasser i Bjerkvik.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 14.02.2019, legges forslag til detaljregulering Vassvikbukta med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 14.02.2019, legges forslag til detaljregulering Skistua 7 med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er legge til rette for forretning/dagligvarebutikk.

Søknadsfrist etablering barnehage

Trenger du barnehageplass fra høsten 2019, eller ønsker du å bytte barnehage? Narvik kommune har ett hovedopptak i året, og søknadsfristen er 1. mars 2019. Fristen gjelder både private og kommunale barnehager.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles på vegne av Narvik Vann oppstart av detaljregulering Fagerjord vannverk, Narvik kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Sildvik hyttefelt, planID: 2016007, med plandokumenter datert 12.11.2018, ut til offentlig ettersyn i 6 - seks - uker fra utlysningsdato. 

Narvik bystyre vedtok detaljreguleringsplan for Dronningens gate 56-60 med PlanID: 2016002, 20.12.2018 i sak 132/18.

Narvik bystyre vedtok i møte 13. desember 2018 nye satser på avgifter og gebyrer på kommunale tjenester for 2019. For mer informasjon, se avgifter og gebyrer 2019

Fra 1. januar 2019 innfører Narvik kommune nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

Narvik kommune har kunngjort anskaffelseskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for håndverkertjenester.