Varsel om oppstart av planarbeid - Detalregulerinplan for Søsterbekk kryssningsspor

Den 26.10.2023 varslet Bane Nor oppstart av planarbeid for detaljregulering for Søsterbekk Kryssningsspor i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8.

Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje på Ofotbanen. For å øke kapasiteten på Ofotbanen skal det bygges et kryssingsspor for 760 m lange godstog på ca. 1 km parallelt med eksisterende jernbanespor på Søsterbekk.

Du kan medvirke til å gjøre reguleringsplanen bedre gjennom å sende skriftlig innspill arbeidet med planen.

Innspill kan sendes til NIRAS Norge AS v/Preben Lyngaas Jensen, Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim eller via epost til prje@niras.com . Frist for innspill er 29.11.2023.

Les mer om prosjektet her.

https://www.banenor.no/prosjekter/alle-prosjekter/sosterbekk-kryssingsspor/oppstart-av-planarbeid-pa-sosterbekk/

Varsel om oppstart Detaljregulering Søsterbekk Kryssningsspor (PDF, 685 kB)

Planinitiativ Detaljregulering Søsterbekk Kryssningspor (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte Detaljregulering Søsterbekk Kryssningspor (PDF, 2 MB)