Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 15. juni og i tre-fire uker framover utføre geofysiske målinger fra helikopter i Ballangen, og i deler av Tysfjord og Narvik kommuner.

Prisen ble overrakt av ordfører i Narvik kommune Rune Edvardsen og prisen besto av et diplom og en gavesjekk.

Etter at strategi ble vedtatt i bystyret jobbes det nå mot målene om effektivisering, flere arbeidsplasser, god omtale og å få tilført midler til Nye Narvik.

Nå er endelig Narvik kommunes chatbot Børre tilgjengelig døgnet rundt på Narvik kommunes nettside narvik.kommune.no, også i helger og helligdager.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Hva er NUK?

Tirsdag 7. mai ble det presentert forslag til nytt kommunevåpen for nye Narvik.