Administrasjonen har nå lagt ut Narvik kommunes budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk ønsker med dette å spre informasjon om sikring av barn i bil.

Fra onsdag 20. november endres stenge- og gjennomslippstidene i E6-tunnelen i Ballangen kommune. For mer informasjon se Statens vegvesen.no 

HRS legger på vegne av eierkommunene forslag til ny felles lokal renovasjonsforskrift for alle HRS-kommunene på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37. For mer informasjon se, Høring: Renovasjonsforskriftene for HRS sine eierkommuner hrs.no

Vi spiller 50–80 talls rock, har matservering og steller i stand god stemning. Ta med rockeshortsen og kom! Fra kl.16.00–19.30.
Åpent for alle, vanlig inngang og deilige vanntemperatur på 30 grader!

Velkommen til Ballangen svømmehall

Telefon: 76 92 91 97

Tirsdager i partallsuker - fra 17.00 til 21.00. Helt gratis!

Har du noen timer per uke du kan tenke deg å sette av for å gjøre en forskjell for andre? Narvik kommune, enhet funksjonshemmede søker etter flere fritidskontakter. 

Foreldreveiledning hos Ressursteamet gir tryggere foreldre!
 

Dyrenes Karneval. Nyttår i Nye Narvik – en festforestilling for store og små.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.