I helgen busser Narvik kommune 50 ungdommer til Rock mot Rus på Andøy.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget gjennomføres 10. og 11. september. Vi søker nå valgmedarbeidere til valgdagene.

Veg og park vil parallelt med Narvik Vanns vann- og avløpsprosjekt i Vassvik-området sette i gang arbeid med å legge bedre til rette for myke trafikanter. Dette vil påvirke biltrafikk i området.  

Kommunestyret 30. mars sendes direkte på Narvik kommunes Youtubekanal.

Vår alles Narvik kulturskole er tildelt selveste Sølvslegga.

Narvik kommune og vårt næringsselskap Futurum inviterte i samarbeid med Norsk Kjernekraft til folkemøte på rådhuset i Narvik.

Mål av luftkvalitet i Kongens gate har nådd rødt nivå. Støvdempende tiltak er iverksatt av Statens vegvesen og Narvik kommunes Veg og Park.

Fylkesrådet bevilger over 3,4 millioner kroner til Arena Nord Utvikling for å etablere en industriell utviklingsarena for Forsvaret på Elvegårdsmoen i Narvik kommune.