Lag og foreninger, barnehager, skoler og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  Skriftlig søknad sendes som elektronisk skjema til Eiendomsforvaltningen.

 Fra 7. april stenges Skjomenveien v/Gamnes på natten i forbindelse med arbeid på veien.

Narvik helsestasjon er fra 12. april flyttet til 2. etg i Sentrumsgården

 Narvik kommune søker etter personer over 18 år som kan påta seg arbeidsoppgaver før og under valget 12. og 13.september.

Melding om lavere framkommelighet og standard på kommunale grusveier i Narvik kommune
påskeuken og neste uker.

Det blir ingen påskeferie for nordlendinger som har fritidsbolig i Sverige denne påsken. Kun de som reiser over for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på fritidseiendom eller campingvogn, kan dra dit på dagstur.

 Kommunestyrets møte 25. mars gjennomføres digitalt.

– Se på anbefalingene som påbud. Det er den klare oppfordringen fra Narvik kommune etter at regjeringen har vedtatt nye nasjonale tiltak for å hindre smittespredning.

 

Omsetningsoppgavene, som blant annet angir mengde solgt eller skjenket alkoholholdig drikke hos den enkelte bevillingshaver, vil ikke bli unntatt offentlighet.

Alle som kommer på påskeferie til Narvik fra områder med høyt smittetrykk, eller hjem til Narvik etter å ha vært på påskeferie i utsatte områder, anmodes sterkt å teste seg ved ankomst, eller så nært ankomst som mulig.