Torsdag 6. august var det ny politisk behandling av vedtaket om midlertidig flytting av elever på åttende trinn på Ankenes skole. Følgende ble da vedtatt av Narvik kommunestyre.

 Politiske møter i Narvik kommune sendes direkte - og kan ses i opptak.

Reduksjon i foreldrebetaling for elever på 1. og 2. årstrinn
Fra 1. august 2020 kan foresatte søke om inntektsgradert foreldrebetaling i skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn. 

Den samlede årlige betalingen for skolefritidsordning på 1. og 2. årstrinn, skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede inntekt per elev.

For skoleåret 2020/2021 er prisen for en SFO-plass i Narvik kr 2511 per måned, og totalt kr 27 621 per år. Det betyr at husholdninger som har en samlet skattbar inntekt under kr 460 350 per år kan få redusert sin betaling.

 Med bakgrunn i at kommunestyrets vedtak om midlertidig flytting av elever på åttende trinn på Ankenes ungdomsskole ble kjent ugyldig 17. juli, tas saken opp til ny politisk behandling 6. august.

Det er innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. 

Fylkesmannen i Nordland har kommet frem til at kommunestyrets vedtak om midlertidig flytting av elever på åttende trinn på Ankenes skole, er ugyldig.

Foreldreveiledning hos Ressursteamet gir tryggere foreldre!
 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 14. juli utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Hamarøy kommune. Fra ca. 25 juli vil det bli flyging i Narvik kommune.

I Kjøpsvik helt sør i Narvik kommune etableres det snart fire nye ladepunkter for elbil. Samarbeidet mellom Narvik kommune og det nasjonale strømselskapet Polar Kraft AS med
røtter i Nord-Norge muliggjør etableringen.

Kart

Statens vegvesen melder i dette varselet om periodevise stengninger og redusert framkommelighet på Fv. 7572 Skjomenveien (tidligere Fv. 761)