Minnemarkeringen av frigjørings- og veterandagen avholdes i Kirkeparken lørdag 8. mai kl. 12.00 

Friskliv- og mestringstjenesten er endelig kommet igang med tilbud etter å ha bistått i arbeidet med testing av covid-19 i Narvik. Samtidig som tjenesten nå planlegger og tilpasser seg til den nye kommunen, vil teamet som består av Ingrid, Arne, Agnete og Frode gjennomføre to ukentlige lavterskelturer i nærområder over hele kommunen vår. Turene er planlagt helt frem til utgangen av juni.  Målgruppen for turene er de som ønsker å være fysisk aktive og få innspill til hvor man kan være det i Narvik kommune, samt delta i et sosialt fellesskap.

 Kommunestyrets møte 29. april sendes direkte. Dette er sakene som behandles:

Narvik kommune får nå mange henvendelser angående om man bør teste seg, og hvem som regnes for nærkontakter.

Kl. 15.45 Ytterligere 11 i smittekarantene

Smittesporingsarbeidet har avdekket 11 personer til som nå er i smittekarantene.

Vi har totalt 2 i isolasjon og 48 personer i smittekarantene.
Smittesporingsarbeidet pågår og smittesituasjonen er fortsatt uavklart.

 

Narvik kommune anmoder reisende med bussrute 100 fra Bodø til Narvik, som hadde avgang fra Bodø kl. 16.45 fredag 23. april, om å teste seg så snart som mulig. 

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeide mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen.

Narvik kommune søker etter personer over 18 år som kan påta seg arbeidsoppgaver før og under valget 12. og 13.september.

 29. april legges en avtale om tilbakeføring av Ballangsleira frem for kommunestyret i Narvik. Da skal kommunestyret ta stilling til muligheten for tilbakeføring av industriområdet til kommunalt eierskap.