Enhetsleder Cesilie W. Johansen fra Oscarsborg bo- og servicesenter utfordret virksomhetene i salen til deltakelse i og støtte til tiltaket Livsglede for eldre.

FO Narvik inviterer til Fagdag om omsorgstretthet med psykologspesialist Didrik Hægeland.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om coronaviruset.

Se Folkehelseinstituttets nettside 

Næringsfondet for 2020 er åpnet. Du kan nå registrere deg som bruker i Regionalforvaltning.no og søke om midler til ditt prosjekt!
Har du spørsmål til opprettelse av bruker eller til søknaden, kan du ta kontakt med Futurum AS, e-post: futurum@futurum.no.
Telefon: 76 96 73 00. 

For mer informasjon se: Søk om støtte fra kommunalt næringsfond på www.futurum.no/naringsfondet

Søknadsfrist etablering barnehage

Her finner du informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Narvik kommune, og andre ting du bør vite når du søker plass. Frist for å søke barnehageplass for barnehageåret 2020-2021 er 1. mars 2020.

Trenger du som barn/ungdom hjelp til å takle utfordringene i hverdagen? Er du mellom 12 og 18 år?
 Da bør du lese videre... 

   Representanter fra Stortingets familie- og kulturkomite var torsdag på besøk i Narvik.

Narvik kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023

 

Narvik kommune i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer deg til å delta på Friluftsskole i vinterferien 2.- 4. mars. Friluftsskolen er et tilbud for deg i alderen 10 – 13 år (elever i 5.- 7. klasse).  Ingen deltakeravgift. 

På grunn av tekniske problemer med søknadssenter og skjema må Narvik kommune dessverre gå tilbake til manuelle skjemaer. Det arbeides med saken og vi vil informere så snart alt er rettet. For mer informasjon se: Tekniske problemer med søknadssenter og skjema