Publisert 23.04.2018

Narvik bystyre avholder møte torsdag den 26. april. kl. 13.00. Sak til behandling: Behandling av fellesnemndas vedtak av 23.04.2018

Publisert 23.04.2018
Søknadsfrist etablering barnehage 1

Husk søknadsfristen for etablering av ny barnehage som er 1. mai 2018!

Publisert 19.04.2018
Nytt kommuevåpen 1
Kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord slår seg sammen 1. januar 2020Nå starter konkurransen om å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.
Publisert 13.04.2018

Konsert med Ensemble Oscar torsdag den 19. april kl.18:00 på aktivitetsenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel, god stemning med folke- og populærmusikk. Konserten støttes av Den Kulturelle 
Spaserstokken og blir i tillegg gjennomført på Sykehjemmene. 

Publisert 10.04.2018

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015. Gjennom byregionsprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

For mer informasjon se Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 - 2021 på Futurum.no

Publisert 09.04.2018

Fra tirsdag 10. til fredag 13. april, vil Nordkraft være nødt til å sende vann fra Nervatnet og ned Håkvikdalen. Dette betyr blant annet at isen på Silvann vil bli utrygg, og at det ikke må være ferdsel der.

Les mer informasjon se Nordkraft.no

Publisert 27.03.2018
Ledige stillinger i Narvik kommune

 

Publisert 27.03.2018

Vi har dessverre tekniske problemer med hovednummer til helsestasjon
76 91 32 00.

Trenger du å kommer i kontakt med helsestasjon? Ring 76 91 32 08
 eller sentralbord 76 91 20 00 og spør om å bli satt over.

Vi jobber med saken, og vi håper alt vil være i orden igjen om kort tid.

Vi beklager dette!

Publisert 22.03.2018

Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige og sammensatte helsetjenester.

Publisert 15.03.2018

NOUen gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer.

Status: På høring

Høringsfrist: 25.04.2018

Departementet ber om at den nettbaserte høringsløsningen benyttes: Send inn høringssvar

Publisert 13.03.2018

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for Narvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 20. april 2018.


Her kan du lese mer og laste ned alle dokumentene i saken 

Publisert 22.02.2018

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Publisert 29.01.2018

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Fristen for å søke om Sildvikmidler er satt til  1. februar 2018.

Publisert 23.01.2018
6017171_3990731

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. 

Narvik kommune  tilbyr borgelig vigsel  til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Før dere bestiller vigsel hos oss må dere innhente prøvingsattest hos Skatteetaten.

Publisert 05.01.2018

Arbeidet med å endre enheter innenfor helse- og omsorg ble igangsatt  i 2016. Målet med endringen er å sikre et godt fremtidig tjenestetilbud for innbyggerne. Dette er også en tilpasning til den nye kommunen som blir etablert 01.01.2020.

Publisert 04.01.2018

Narvik bystyret vedtok i møte den 21. desember 2017 økte satser på SFO til  kr 2 443. Dette er en prosentvis økning på 22,15%. Økningen gjelder fra 1. februar 2018.

Publisert 04.01.2018

Høring på handlingsplan for habilitering og rehabilitering for kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen 2018 - 2022. 

Høringsfrist: 21. januar 2018.

Publisert 22.12.2017

Narvik bystyre og Ballangen kommunestyre har vedtatt et vertskommune samarbeidsavtale om en felles interkommunal barneverntjenesten.

Samarbeidsavtalen blir iverksatt 1. januar 2018.

Publisert 15.12.2017

Kong Oscar bru har vært stengt på grunn av rehabilitering i mer enn 1 år. I dag åpnet den igjen.

Brua har vært stengt en god del lengre enn planlagt. Det viste seg at kablene i brua trengte svært skånsom behandling, og for å finne ut hvordan kablene skulle håndteres måtte arbeidet stoppe i en periode.

Publisert 14.12.2017

Bystyret har behandlet en sak vedrørende leksebevisste skoler i Narvik kommune. Det er besluttet at de berørte partene får anledning til å uttale seg vedrørende leksefri skole og leksebevisst skole før endelig vedtak fattes.

Publisert 07.12.2017

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2018-2021 er lagt ut til ettersyn i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45.

Publisert 05.12.2017

Vinterberedskapen for Veg og park starter i oktober og varer til slutten av april.

Publisert 01.12.2017

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der er det lettere å ta seg frem uten for mye energibruk, og her ligger som regel de trafikkerte veiene. Statistikken viser også en tendens til at det er flere påkjørsler når det er kaldt.  

Vakttelefon vilt Narvik er: 952 26 767 

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Publisert 30.11.2017

Narvik kommune med stolthet informere om at hovedtrappa til idrettens hus er ferdig rehabilitert og åpen for normal ferdsel. Det er etablert et midlertidig rekkverk i påvente av nytt rekkverk som er under produksjon.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS