Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 14. juli utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Hamarøy kommune. Fra ca. 25 juli vil det bli flyging i Narvik kommune.

Det er vedtatt endringer i forskriftene til opplæringsloven om moderasjonsordninger i den kommunale skolefritidsordningen. Fra 1. august innføres det inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging. Sistnevnte er en ordning som Narvik kommune allerede har hatt i mange år.

I Kjøpsvik helt sør i Narvik kommune etableres det snart fire nye ladepunkter for elbil. Samarbeidet mellom Narvik kommune og det nasjonale strømselskapet Polar Kraft AS med
røtter i Nord-Norge muliggjør etableringen.

Kart

Statens vegvesen melder i dette varselet om periodevise stengninger og redusert framkommelighet på Fv. 7572 Skjomenveien (tidligere Fv. 761)

Koronapandemien snudde hverdagen til de fleste av oss på hodet. Nå skal Narvik kommune sammen med en rekke lokale aktører prøve å motvirke noen av de effektene koronapandemien hadde på vårt lokalsamfunn! 

Rådmannen vil med dette informere om at kommunalsjef for området oppvekst, Randi Randal er innvilget permisjon i ett år fra sin stilling fra og med 1. september i år. 

Som en del av kultursatsingen i forbindelse med etableringen av den nye kommunen fikk alle ungdomsskolene tilbud om å være med. Gruppen som jobbet med kultursatsingen ønsket å forene ungdomsskoleelever fra hele den nye kommunen om en felles oppgave.

 – Vi regner med overløp flere steder nå. Varmen setter fart i snøsmeltinga, og folk som ferdes langs regulerte vassdrag vil oppleve mer vann enn normalt, sier produksjonssjef i Nordkraft Marius Larsen.

Torsdag 18. juni og fredag 19. juni gjennomføres det siste kommunestyremøtet før sommeren. Møtet går over to dager.

I samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd har vi nå innført elektronisk turregistrering.