Prosjektet SolarButterfly har TV-sending fra rådhusplassen, og publikum inviteres til å komme til rådhusplassen mellom 11.00 og 14.00. Publikum vil få høre om ulike prosjekter innen bærekraft som pågår i Narvikregionen.

Velkommen til skolestart i Narvikskolen 2022!

Første skoledag for grunnskolen er mandag 22. august.

Grunnet utrasing av mur i Skolebakken 8, Ankenes, er kommunal veg stengt. Det er satt opp markering på stedet.  

Narvik kommune er invitert med i et pilotprosjekt hvor det skal utprøves et gruppetilbud til barn og familier som opplever stress og belastninger i hverdagen. 

Det utføres kantklipping langs offentlig kommunale veger nå i sommermånedene. Kantklipping gjennomføres en gang i sesongen, på steder der det ut i fra en helhetsvurdering er behov for det. 

Narvik kommune har nå ansatt ny kultursjef.

[Oppdatering 18/7: Fullbooket, det er satt opp venteliste] Narvik kommune v/enhet kultur arrangerer gratis tur til Polar Park for barn og unge i alderen 10 år (født i 2012) til og med 17 år. 

Nå plasseres en fysisk sanseport (kunstinstallasjon) på rådhusplassen.

Hege Olsen Richardsen har takket ja til stillingen som enhetsleder ved Furumoen sykehjem, og starter i jobben fra midten av september.

Arbeidet med klargjøring av tomt og infrastruktur i Kvanndal starter opp i begynnelsen av juli 2022. Dette markerer en milepæl i samarbeidet mellom Nordkraft og Aker Horizons.