Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 Torsdag 16. september ble det avduket nye minneplater på Håkvik gravlund, og avfyrt salutt.

 

 

 

 

Søknadsfrist for spillemidler sendes til kommunen: 1. oktober 2021.

Lokale bedrifter og virksomheter kan nå søke på kommunal kompensasjonsordning nr 3.

Narvik kommune er nå i mål med fast ansettelse av kommunalsjef oppvekst.

Tommy Andrè Eide har takket ja til stillingen.

For å kunne legge til rette for aktivitet i Ballangen har kommunen nå kjøpt tilbake landområder på Fornes  og Arnesfjellet.

24. august 1961 var første skoledag ved daværende Kjøpsnes folkeskole

Velkommen til skolestart i Narvikskolen 2021!

Første skoledag for grunnskolen er mandag 23. august.

Opprinnelig artikkel har to oppdateringer. 
Fredag ettermiddag fikk Narvik kommune melding om nattestenging av Skjomenveien. Strekningen som stenges er mellom Hesjevik og Lengenes i perioden fra og med 16. til og med 20. august. Veien stenges alle dager fra kl. 21.00 til kl. 06.00