Rasfare, ras og stengte veier har preget hverdagen til mange den siste uka. Narvik kommune har over 2000 ansatte og flere av disse befinner seg nå i en situasjon som gjør at de ikke kan stille fysisk på jobb. 

Slik blir skoledagen mandag for elevene i Beisfjord.

 

Statens vegvesen stenger E6 Skjellesvikskaret mellom Efjorden og Skarberget fergeleie på grunn av rasfare.

Steningen gjelder fra lørdag 22. januar 21.00 til mandag 24. januar 11.00.

Akkurat nå foregår det et storstilt samarbeid mellom alle deler av det offentlige. Samarbeidet vil fortsette gjennom helgen, og ut i neste uke.

Onsdag morgen har det gått et sørpeskred over veien i Kvanndalen i Bjerkvik.

Beisfjordveien er stengt på nytt. Strømmen er tilbake.

 

Ca kl 18:00 lørdag gikk et snøras i Grindvik på Sørskjomenveien 

Torsdag fra kl. 13:30 åpner Boreal for normal trafikk i Ofoten igjen.

Velkommen til Åpen hall i Stetindhallen lørdag 15. Januar 2022

Friskliv- og mestring inviterer til viktig og spennende kurs om demens. 

Kurset er for deg som er pårørende til en person med demens.