Oppdatert status på Beisfjordveien

Klikk for stort bilde

Siste oppdatering angående evakuering Beisfjordveien.

Narvik kommune melder at NVE har gjort en ny vurdering i dag 05.12.2019. Politiet har derfor opphevet evakuering av det siste huset og beboerne kan flytte hjem.

Som ledd i forberedelser til kommunesammeslåingen har Skatteoppkreveren i Ballangen og Kemneren i Narvik slått seg sammen. I tillegg overtar Kemneren i Narvik ansvaret for Skatteoppkreveren i Evenes fra og med 6. desember. Henvendelser til skatteoppkreveren i både Ballangen og Evenes kommune skal derfor heretter rettes til: 

Kemneren i Narvik
Postboks 64
8501 Narvik

e-post: kemneren@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 22 40

Enhet barnevern og ressursteam har 02.12.19 flyttet til nye lokaler i Teknologiveien 2A, 3.etg.

De nås som vanlig på tlf. 76 91 34 16

 Torsdag 5. desember kl.18.00. Kurset er gratis for ungdom f.o.m. 13 år!

Narvik kommune må bytte kommunenummer fra 1. januar 2020.

Veg og park flytter til det tidligere Nordkraft-bygget i Teknologiveien 2A fra 2. desember 2019.

 Innstillingen fra formannskapets møte 26.10.2019 er tilgjengelig.

Ordfører Rune Edvardsen har satt det siste bystyremøtet i Narvik.

Voksne må bruke bilbelte. Det er også påbudt å sikre alle barn i bil i Norge. Vi vet at 15 prosent av foreldre sikrer barna ulovlig. Det er skremmende når vi vet hvor avgjørende riktig sikring kan være dersom det skjer en ulykke. Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små.

 

Administrasjonen har nå lagt ut Narvik kommunes budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023.

Fra onsdag 20. november endres stenge- og gjennomslippstidene i E6-tunnelen i Ballangen kommune. For mer informasjon se Statens vegvesen.no