Publisert 19.10.2017

Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Narvik kommunen vil fra 1. januar ha et kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Publisert 19.10.2017
Politiske møter

i bystyresalen, Narvik rådhus

Dagsorden:
Presentasjon rådmannens budsjettgrunnlag.
Ungdomsrådet: Åpen ungdomsklubb
HRS:  Generell informasjon

Saker til behandling:
Narvik Vann KF - Endring av vedtektene § 4 - til 
varamedlemmer i rekke.

Behov for barnehageplasser i økonomiplanperioden 2018-2021 pluss søknad om etablering av nye private barnehageplasser.

Ny barnehage – Narvikhalvøya.

Høringsuttalelse til strategisk næringsplan for Ofoten.

Høring om kommunegrense etter deling av Tysfjord kommune.

Omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon.

Salg av aksjene i Hålogalandsbrua.

 

Innspill til regional plan for vannkraft.

Prosjektplan for indre havn.

Detaljregulering med konsekvensutredning E6/E10 Stormyra - Bjerkvik - 2. gangs behandling med merknadsbehandling.

Detaljreguleringsplan med KU for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen - ny behandling av Frydenlundsforbindelsen - 2. gangs behandling med merknadsbehandling.

Justering av kommunal planstrategi 2016-2019.

Heltidskultur.

Bygdeboknemnd 2015-2019.

Suppleringsvalg.

Geir Kristoffersen, FRP. Fritak fra verv. Ragne Mohn Sneve, AP.

Fritak fra kommunale verv. Høyre. Endring i komitesammensetning.

Sosialistisk Venstreparti.

Suppleringsvalg.

Interpellasjoner: Jan O. Opdal/Ronny Simonsen,

FRP: Utvikling av havnemiljø. Jan-Olav Opdal,

FRP: Ang. Fartsgrense på Fagernesveien.

Bror M. Hanssen, MDG: Endringer i tilbudsstrukturen til videregående skoler i Nordland.

Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling – innstilling fra komiteen.

Bystyrets møte er åpent for publikum.

Ordføreren i Narvik
 

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Narvik bystyres møte strømmes direkte 26. oktober fra kl. 10.00 og vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

Publisert 17.10.2017

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Publisert 12.10.2017

Innskriving av nye 1. års elever skoleåret 2018/2019 - Barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktig fra og med skoleåret 2018/2019. Innskriving vil foregå i uke 46.

 

Publisert 29.09.2017
digitalepostkasse 2017

Snart kan du motta brev fra Narvik kommune i din digitale postkasse!

Publisert 29.09.2017
Ledige stillinger i Narvik kommune

 

Publisert 29.09.2017

Endelig er den populære turstien fra Elvedalen i Taraldsvik til Ornesvika gjenåpnet til glede for mange av Narvik's innbyggere. Turstien har vært midlertidig stengt siden juli 2016 i forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg. Bli en av de første til å ta turen!

Publisert 28.09.2017

Ballangen kommune overtar all saksbehandling av konsesjonssaker for Narvik kommune fra 1. oktober 2017. Ordningen gjelder også for "egenerklæring om konsesjonsfrihet", skjema som ofte benyttes ved salg/kjøp av eiendommer. Skjema kan sendes pr. e-post til post@ballangen.kommune.no eller som ordinær post til Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 Ballangen.

Publisert 20.09.2017

Narvik kommune og Narvikgården har gleden av å invitere til Arkitektutstilling - Kvartal for den neste generasjonen. 19. september til 16. november.
 

Publisert 14.09.2017

Helsesøstertjenesten i Narvik er i stadig utvikling og har nå fått midler fra helsedirektoratet til blant annet nye stillinger og prosjektarbeid. Dette medfører endel endringer på helsestasjon og noen foreldre vil derfor oppleve endring av fast helsesøster til deres barn.

Publisert 11.09.2017

Som en fyrlykt har Ankenes kirke stått – dog ikke uberørt, i 175 år på neset ved innseilingen til Narvik havn.
Ankenes kirke ble første gang innviet 26.sept 1842 og er det eldste bygg i Narvik. Vi feirer dette med følgenden arrangement denne jubileumshelgen:

Publisert 08.09.2017

 Søknadsfrist 15. oktober 2017 gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

Publisert 07.09.2017

Arrangør er UiT – Norges arktiske universitet i Narvik, Narvik videregående og Narvik kommune. Konferansen arrangeres med finansiering fra Nordland Fylkeskommune og Sparebank 1 Nord Norge.

Publisert 06.09.2017
Barnekor utkast 3

Kulturskolen starter kor for unge i alderen 11 til 15 år! Vi ønsker å tilby et morsomt kor der en får utvikle sangteknikk og musikalitet samt opptre i mange ulike sammenhenger.

Publisert 05.09.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn I i områdereguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-id 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 16/5783 hos Narvik Vann KF, ut til offentlig ettersyn.

Publisert 05.09.2017

I forbindelse med renovering av svømmehallen, vil også hovedtrapp inn til bygget renoveres. Arbeider med trapp vil pågå i en tidsbegrenset periode frem til 31.10.2017. Det er etablert en midlertidig utvendig trapp inn til bygget, og anleggsarbeider vil i utgangspunktet ikke hindre normal bruk av idrettshallen og garderober.

Publisert 01.09.2017

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1, 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Vassvikbukta, gnr/bnr 39/1897 m.fl, i Narvik kommune.

Publisert 29.06.2017

2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.06.2017, sak 065/17.
Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert 28.06.2017

Viser til tidligere informasjon angående situasjonen med inneklima ved Gulskolen (Villaveien), Frydenlund skole

Publisert 27.06.2017

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt.  Til sammen 15 byer fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge er med.

Publisert 15.06.2017

Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Over tid vil de ruste!

Publisert 13.06.2017

Narvik bystyre har den 23.02.2017 vedtatt Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027

Publisert 31.05.2017

Viser til kunngjøring – 154569 i Doffin

Narvik kommune har kunngjort konkurranse angående anskaffelse av matvarer og drikkevarer.

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin (Id 154569) og TED, og er inndelt i åtte kategorier: Kolonialvarer, Kjøtt og kjøttprodukter, Fisk og fiskeprodukter, Meieriprodukter, Potet og rotfrukt, Frukt og grønt, Bakervarer, Iskrem m.v.

Det kan gis tilbud på enkeltkategorier/varegrupper. Tilbudsfristen er 3. juli 2017 kl. 12:00.

Publisert 18.05.2017
Narvik kommune 1

Narvik kommune oppdaterer for tiden sin hjemmeside www.narvik.kommune.no 
Du kan i denne perioden oppleve at du ikke finner siden/informasjonen du søker eller at du får en feilmelding om brudt link.

Publisert 05.05.2017

Estimert totalverdi 16.000.000.00 NOK

Viser til kunngjøring – 154226 i Doffin

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS