Nå bør idrettslaget eller foreningen planlegge friluftstiltak. 70 - 80 tiltak vil få medvind i form av 5 000 eller 10 000 kroner.
Søknadsperioder vår og høst Våren 1. - 30. april Høsten 1. - 31. august

Les mer statskogmillionen på statskog.no

Dialogen mellom det offentlige og innbyggere kan være både uoversiktlig og og lite effektiv. Fremtidsvisjonen for mange har vært å kunne ha en enkel løsning - nettside - der man samler informasjon fra det offentlige på en sikker og oversiktlig måte. Den gode nyheten er at  -ja denne løsningen er her og den er nå tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Lærere på skolebenken

Før helgen var det lærerne selv som satt på skolebenken i Ballangen kommune.

mobil_faktura

Narvik kommune blir mer og mer digital. Høsten 2018 gikk kommunen over til digital fakturering, mens vi fra og med mars i år har tatt i bruk digital purring.

 Fellesnemnda i nye Narvik kommune har tilsatt Tina Denstad som prosjektleder for nytt dokumentsenter i nye Narvik kommune

Hun kommer fra Bane Nor og arbeider der i dag som dokumentkontroller. Tina har erfaring innenfor dokumenthåndtering gjennom sin jobb i Bane Nor og tidligere jobber. Hun har tidligere arbeidet i Rambøll Norge AS og tidligere Jernbaneverket. Tina skal arbeide med oppbygging av et nytt dokumentsenter i den nye kommunen og vi gleder oss til å få henne på laget

Anette Søraas (47) er ansatt som HR-leder i Narvik kommune

Hun er utdannet innen personalledelse, administrasjon og økonomi og kommer fra Bane NOR Nord/Midt, hvor hun har vært HR-leder. Hun har tidligere hatt lederstillinger innen HR i Hurtigruten, ved Høgskolen i Narvik og hos Fylkesmannen i Nordland.

Smart Narvik kontor

Narvik kommune vil lede an i det grønne skiftet i nord – og inngår i et innovasjonssamarbeid kalt «Smart Narvik». 
 

Besøk av Svarta Bjørn og Svarta Bjørn-representantene

Ordfører Rune Edvardsen har idag hatt mottakelse/orientering i bystyresalen for Svarta Bjørn-representantene Ida Brækkan, Elisa Lind Einarsdottir, Elise Arntsen, Bertine Karlsen og Ragnhild Gressnes sammen med Svarta Bjørn Pernille Baustad.

Besøk av den canadiske ambassaden

I dag onsdag den 20. mars har den canadiske ambassaden (Embassy of Canada to Norway) besøkte Narvik kommune for å utveksle erfaring innenfor beredskap og samfunnssikkerhet.

Nedetid på kommunens kartinnsynsløsning

Mandag 11. mars 2019 vil kommunens kartløsning (WebInnsyn) ha nedetid grunnet nødvendig vedlikehold og forbedring av løsningen i tidsrommet 12:00 og utover. Vi beklager ulempene dette medfører.