Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning.

Narvik kommune oppretter omsorgstilbud for barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner.

 

 Alt av svømmehaller og idrettshaller er stengt

Fredagens planlagte cruiseanløp til Narvik utgår.

 

 Narvik kommune har et midlertidig smittevernkontor for å avhjelpe kommuneoverlegen og smittevernlegen i arbeidet med korona-tiltak.

Tirsdag 10. mars har Folkehelseinstituttet kommet med nye anbefalinger i forbindelse med koronavirus.

Oppdatert 19.00: Skjomenveien vil åpnes rundt 21.00/21.30. 

Skjomenveien er foreløpig stengt i begge retninger.

 

Hvert år markerer franske soldater gjenerobringen av Narvik.