Vedlagt ligger rådmannens grunnlag for økonomiplan 2019-2022 med vedlegg:

Arbeidet med omskilting av parkering i Narvik har pågått en tid. Noe av det første som har skjedd er at bevegelseshemmede har fått reservert flere parkeringsplasser i Narvik sentrum. Omskiltingen startet for en tid tilbake og vil fortsette inn i 2020. Ta gjerne en ekstra kikk på skiltene på din vante parkeringsplass.

Er du en engasjert person med ledig tid og lyst på nye utfordringer? 

Torsdag 12.12.2019 klokken 10.00 møtes Narvik kommunestyre i bystyresalen på rådhuset i Narvik.

Nå innfører HRS (Hålogaland Ressursselskap IKS) en enklere og bedre sorteringsordning i din kommune. Les mer på HRS hrs.no

Som ledd i forberedelser til kommunesammeslåingen har Skatteoppkreveren i Ballangen og Kemneren i Narvik slått seg sammen. I tillegg overtar Kemneren i Narvik ansvaret for Skatteoppkreveren i Evenes fra og med 6. desember. Henvendelser til skatteoppkreveren i både Ballangen og Evenes kommune skal derfor heretter rettes til: 

Kemneren i Narvik
Postboks 64
8501 Narvik

e-post: kemneren@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 22 40

Siste oppdatering angående evakuering Beisfjordveien.

Narvik kommune melder at NVE har gjort en ny vurdering i dag 05.12.2019. Politiet har derfor opphevet evakuering av det siste huset og beboerne kan flytte hjem.

Enhet barnevern og ressursteam har 02.12.19 flyttet til nye lokaler i Teknologiveien 2A, 3.etg.

De nås som vanlig på tlf. 76 91 34 16

 Narvik kommune må bytte kommunenummer fra 1. januar 2020.

Veg og park flytter til det tidligere Nordkraft-bygget i Teknologiveien 2A fra 2. desember 2019.