For første gang har kommunene Lødingen, Evenes, Gratangen og Narvik gjennomført en felles kriseøvelse.

En interkommunal kystsoneplan er nå ferdig og klar til politisk behandling. 

Statens vegvesen har besluttet at Beisfjordveien stenges fredag 27. januar rundt klokken 12, grunnet rasfare. Narvik kommune har iverksatt flere beredskapstiltak, blant annet i undervisningssammenheng.

Beisfjordveien var stengt klokken 16.00 lørdag 27. januar. Etter ny vurdering ble veien åpnet fra lørdag 28. januar klokken 12.00.

Dronebilde Skistua barnehage. Foto.

Er du hjemmeværende med barn og har lyst til å treffe andre foreldre og barn på dagtid? 

Oversiktsbilde Narvik by vinterstid.

Fra og med 2023 fordeles kommunale avgifter på 6 faktura, ikke 4 som tidligere år.

Er du pensjonist og aktiv bruker av data og digitale plattformer? Da vil du kanskje dele noe
av din kunnskap med andre?

Hålogaland Kraft Nett melder at de vil gjennomføre planlagt utkobling av Beisfjord. 

Det blir underholdning, taler ved ordfører og rådmann, leker for barna, mat og drikke, og et besøk av nissen.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.