Torsdag 30. september 2021 er det møte i Narvik kommunestyre. Blant sakene er skolestruktur og nye skoler, etiske retningslinjer, alkoholpolitisk handlingsplan og mer.

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 Torsdag 16. september ble det avduket nye minneplater på Håkvik gravlund, og avfyrt salutt.

 

Søknadsfrist for spillemidler er 1. oktober 2021.

Lokale bedrifter og virksomheter kan nå søke på kommunal kompensasjonsordning nr 3.

Narvik kommune er nå i mål med fast ansettelse av kommunalsjef oppvekst.

Tommy Andrè Eide har takket ja til stillingen.

For å kunne legge til rette for aktivitet i Ballangen har kommunen nå kjøpt tilbake landområder på Fornes  og Arnesfjellet.

24. august 1961 var første skoledag ved daværende Kjøpsnes folkeskole