Folkehelseuka er en årlig markering av folkehelsearbeidet i Nordland og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Under Folkehelseuka kan du i Narvik delta på alt fra Danseworkshop med Ken Kimathi til sjakkturnering på Apollo ungdomsklubb.

Hvert år markerer vi refleksdagen den tredje torsdag i oktober. Vi vil invitere alle kommuner i Nordland til å delta på årets refleksdag, som er 17. oktober.

Dette er valgkretsene og stemmestedene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Vurdering kl 13.30:
Statens vegvesen starter rydding av veien nå. Dette kan ta noe tid, men de beregner at den åpner i dag
Statens vegvesen  vegvesen.no

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke. Det er planlagt oppstart i Narvik kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs E6 og E10.
Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Nordland fylkeskommune gir millionstøtte til arbeidet for et VM i alpint i Nord-Norge.

Skolene kan selv bestemme andre klokkeslett, men skal da sørge for tilfredsstillende informasjon til elever og foresatte. 

Narvik Havn lanserer en podkast for å informere om hva det kommunale foretaket arbeider med. Det skal i første omgang lages sju episoder av Podkasten «Havnens Hus». 

Narvik kommune har etablert et pårørendesenter i Værket værested, rådhuset. Inngang på baksiden av rådhuset i Kommunegata (gml biblioteket). Pårørendesenteret vil være bemannet til kl 23.00