18. mars er det møte i formannskapet i Narvik kommune.

Narvik kommune ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Narvik kommune har fått tildelt kr. 1.994.333,- i midler for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

 

  16. mars er det møter i både hovedutvalget for plan og næring og hovedutvalget for oppvekst.

Det børsnoterte selskapet Teco 2030 ASA har valgt Narvik kommune som sted for å etablere en fabrikk for produksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Etableringen vil kunne gi 500 nye arbeidsplasser.

 

Denne uken fortsetter vaksineringen av de over 75 år, og et utvalg av helsepersonell. De som ikke har registrert seg i vaksinekø oppfordres til å gjøre det.

Narvik kommune har mange enheter og tjenester innenfor helse og omsorg.  Enhetene finner vi i fra Kjøpsvik i sør, Ballangen, Narvik og til Bjerkvik i nord. Det er tjenesten innenfor eldreomsorg, hjemmebasert eldreomsorg, rehabilitering (REO), sykehjem og bofellesskap, omsorgsbolig for funksjonshemmede, UH-tjenesten, rus og psykisk helsearbeid og avlastning for barn og unge.

Fastsatt av Kommunelegen i Narvik kommune 2. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a.

 Akkurat nå har vi en delvis uavklart smittesituasjon i Narvik.

Oppdatert kl. 09.42
Veg og park melder at vegen er åpnet for fri ferdsel