Onsdag den 16. oktober ble Narvik kommunes første Livsgledehjem-sertifisert. Først ute var Ankenes Bo- og Servicesenter. Dagen etter ble også Oscarsborg Bo- og Servicesenter og Villa Solborg sertifisert som Livsgledehjem. Gratulerer til alle dyktige og dedikerte ansatte. 

Torsdag 17. oktober ble kommunestyret for nye Narvik kommune konstituert. Dette er de folkevalgte for årene 2019-2023.

Dette gjøres gjennom SvarUt-tjenesten som formidler post gjennom e-Boks, Digipost og Altinn.

 Det første kommunestyremøtet i nye Narvik kommune, konstituerende møte, sendes direkte.

Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 – konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 av landets kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner.

Torsdag 31. oktober, kl. 17.00-20.00
Sted: Quality Hotel, Narvik.

  Tirsdag 15.oktober er en merkedag i Narvik Havns historie.

 Onsdag 16. oktober avholdes det siste møtet i fellesnemnda for nye Narvik kommune. 

 Narvik kommunestyre avholder konstituerende møte torsdag 17. oktober 2019 kl. 13.00 i bystyresalen, Narvik rådhus.