Medvindmidlene 2020 er nå utlyst, og klubber, lag og foreninger i hele Narvik kommune kan søke om midler. Årets tildeling er ekstra viktig når idretts- og kulturlivet har mistet inntekter som følge av korona.

  Sommeren 2020 skal Vinterfestuka arrangere 6 uker med liv og røre i hele Narvik kommune!

Sett av datoene 28. og 29. september og meld deg på. Da arrangeres det ny helsekonferanse, Framtidens Helsetjeneste v. 2.0!

 Torsdag 11. juni gjennomføres det siste formannskapsmøtet før sommeren.

Det vil være brannvakt på stedet natten gjennom.

 Gratulerer med fagbrev i renholdsoperatørfaget til Tanja Eveliina Jakobsen og Sandra Nicolaisen

Kommunen har i dialog med Ofoten skogeierlags studieleder Jakob B. Jenssen satt opp motorsagkurs i august i Herjangen. Kurset holdes i regi av Skogbrukets Kursinstitutt og gir dokumentert sikkerhetsopplæring etter AML's forskrifter ved bruk av motorsag. Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Narvik kommune fikk i går kveld beskjed fra politiet om at det var gått flere ras innerst ved Millerjordveien på Ankenes. Politiet har sperret av veien ved kraftstasjonen.

  28. mai 2020 var det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slik ble dagen markert i Narvik

 Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.