Fastsatt av Kommunelegen i Narvik kommune 2. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a.

 Akkurat nå har vi en delvis uavklart smittesituasjon i Narvik.

Oppdatert kl. 09.42
Veg og park melder at vegen er åpnet for fri ferdsel

 Mildvær og lokalt store nedbørmengder svekker snødekket - og naturlig utløste skred ventes.

Fellesbad:
•    Svømmehallen er tilrettelagt for lek og moro inklusiv åpne stupetårn og brett. 
•    Baner for svømming lagt ut

Narvik kommune skal rekruttere 22 nye lærlinger hvert år og tilbyr nå mulighet for å ha læretiden på flere fagfelt enn tidligere.

I uke 8 får Narvik kommune 200 doser med AstraZeneca-vaksinen, og Folkehelseinstituttet har bestemt at vaksinedosene skal brukes til helsepersonell.

En uheldig beslutning har bidratt til at debatten om hvordan innspill til kommuneplanen ble gitt, har blitt større enn debatten om hva planen faktisk skal inneholde. Det skriver rådmann Lars Skjønnås i dette innlegget.