6. Desember 2021 er det endelig tid for ny temakafé. Kreftrammede, pårørende og helsepersonell inviteres til å delta!

Grunnet det kalde været og mye vedfyring ser vi overskridelser av PM 2.5. PM 2.5 er fine partikler som kan være helseskadelige ved høye nivåer. 

2021 ble ikke helt slik man hadde trodd på denne tiden av året i fjor. Pandemi og
smittevernhensyn er fortsatt en stor del av vår hverdag og påvirker årets tenning av julegrana i Narvik. Den tradisjonsrike fysiske markeringen med sang og gang rundt treet blir derfor også i år digital.

Innskriving av elever som er født i 2016 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2022-2023.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Ordfører Rune Edvardsen inviterer til åpent orienteringsmøte. 

Onsdag 10. november åpnet Frydenlundsforbindelsen, og en flunkende ny og flott rundkjøring, nye gangfelt og et forskjønnet område følger med!

 Narviksenteret har glede av å invitere til dialog om ditt lokalsamfunn. Tiltaket er støttet av Bufdir og tar sikte på å fremme en dialogisk tilnærming og samarbeid mellom innbyggerne i lokalsamfunnet.

 Narvik blir hovedsete for det grønne skiftet i nord, og nå starter arbeidet!