Torsdag 29.8.2019 var Narvik kommune vertsskap for offisielt besøk fra Kazhakstan. Den Norske ambassadøren til Kazakhstan, Mr. Yerkin Akhinzhanov og Minister Counsellor Mr. Talgat Zhumagulov besøkte Narvik for å diskutere potensiale for samarbeid og utvikling. 

I forbindelse med byggingen av nye Narvik arrangerer vi guidet busstur 8. september og 15. september.

Folkehelseuka er en årlig markering av folkehelsearbeidet i Nordland og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Under Folkehelseuka kan du i Narvik delta på alt fra Danseworkshop med Ken Kimathi til sjakkturnering på Apollo ungdomsklubb.

Dette er valgkretsene og stemmestedene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Vurdering kl 13.30:
Statens vegvesen starter rydding av veien nå. Dette kan ta noe tid, men de beregner at den åpner i dag
Statens vegvesen  vegvesen.no

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke. Det er planlagt oppstart i Narvik kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs E6 og E10.
Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Nordland fylkeskommune gir millionstøtte til arbeidet for et VM i alpint i Nord-Norge.

Narvik Havn lanserer en podkast for å informere om hva det kommunale foretaket arbeider med. Det skal i første omgang lages sju episoder av Podkasten «Havnens Hus». 

Narvik kommune har etablert et pårørendesenter i Værket værested, rådhuset. Inngang på baksiden av rådhuset i Kommunegata (gml biblioteket). Pårørendesenteret vil være bemannet til kl 23.00