Fra onsdag 20. november endres stenge- og gjennomslippstidene i E6-tunnelen i Ballangen kommune. For mer informasjon se Statens vegvesen.no 

HRS legger på vegne av eierkommunene forslag til ny felles lokal renovasjonsforskrift for alle HRS-kommunene på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37. For mer informasjon se, Høring: Renovasjonsforskriftene for HRS sine eierkommuner hrs.no

Vi spiller 50–80 talls rock, har matservering og steller i stand god stemning. Ta med rockeshortsen og kom! Fra kl.16.00–19.30.
Åpent for alle, vanlig inngang og deilige vanntemperatur på 30 grader!

Velkommen til Ballangen svømmehall

Telefon: 76 92 91 97

Tirsdager i partallsuker - fra 17.00 til 21.00. Helt gratis!

Foreldreveiledning hos Ressursteamet gir tryggere foreldre!
 

Dyrenes Karneval. Nyttår i Nye Narvik – en festforestilling for store og små.

Onsdag den 16. oktober ble Narvik kommunes første Livsgledehjem-sertifisert. Først ute var Ankenes Bo- og Servicesenter. Dagen etter ble også Oscarsborg Bo- og Servicesenter og Villa Solborg sertifisert som Livsgledehjem. Gratulerer til alle dyktige og dedikerte ansatte. 

Torsdag 17. oktober ble kommunestyret for nye Narvik kommune konstituert. Dette er de folkevalgte for årene 2019-2023.

Dette gjøres gjennom SvarUt-tjenesten som formidler post gjennom e-Boks, Digipost og Altinn.

 Det første kommunestyremøtet i nye Narvik kommune, konstituerende møte, sendes direkte.