Det første kommunestyremøtet i nye Narvik kommune, konstituerende møte, sendes direkte.

Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 – konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 av landets kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner.

Torsdag 31. oktober, kl. 17.00-20.00
Sted: Quality Hotel, Narvik.

  Tirsdag 15.oktober er en merkedag i Narvik Havns historie.

 Onsdag 16. oktober avholdes det siste møtet i fellesnemnda for nye Narvik kommune. 

 Narvik kommunestyre avholder konstituerende møte torsdag 17. oktober 2019 kl. 13.00 i bystyresalen, Narvik rådhus.

  Sikkerhetsoppgraderingen av E6 Forsåtunnelen

Torsdag den 26. september 2019 ble grunnstein på nye Narvik ungdomsskole lagt ned. 

I uke 40 utfører Narvik kommune med innleid entreprenør, arbeid med fotgjengerovergangen nederst i Brugata.