For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Narvik kommune inviterte ansatte med 25- og 40-års tjeneste til arrangement i Rådhuskafeen i Narvik rådhus onsdag 19. juni 2019 og pensjonister likeså fredag 21. juni 2019. 

Veg og park skal sluttføre arbeidet med påkostning deler av Fjordveien og Gropveien i Beisfjord. Tirsdag 25. juni skal det asfalteres på strekninger som i vinter har vært uten fast dekke.

Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans.

Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 15. juni og i tre-fire uker framover utføre geofysiske målinger fra helikopter i Ballangen, og i deler av Tysfjord og Narvik kommuner.

Prisen ble overrakt av ordfører i Narvik kommune Rune Edvardsen og prisen besto av et diplom og en gavesjekk.

Etter at strategi ble vedtatt i bystyret jobbes det nå mot målene om effektivisering, flere arbeidsplasser, god omtale og å få tilført midler til Nye Narvik.