Kunne du tenke deg å være besøkshjem eller fritidskontakt for barn og unge?