Arrangementsveileder - Narvik kommune

Velkommen som arrangør i Narvik kommune.

Narvik kommune ønsker å legge til rette for deg og derfor har vi samlet nyttig informasjon som du kan bruke i planleggingen av ditt arrangement! Kommunen ønsker å se mange gode og bærekraftige arrangementer i ulike størrelser, som er tilrettelagt for alle.

Miljøsjekkliste

For å fremme bærekraftige arrangementer i Narvik tilbyr kommunen en sjekkliste som du som arrangør kan bruke for å få tips og inspirasjon. Spre den gjerne til dine partners, underleverandører og funksjonærer!

Last ned Miljosjekklisten fra Narvik kommune -store arrangement (PDF, 57 kB)
Last ned  Miljøsjekklisten fra Narvik kommune -lite arrangement (PDF, 54 kB)
Last ned Sjekkliste for underleverandører (PDF, 53 kB)

Leie av grunn/lokale

Leie plass på torget i Narvik
Svømmehaller
Idretts- og friluftsanlegg

Klasserom/SFO, barnehage eller gymsal

Trenger du tilgang til noen av disse lokalene? Klasserom brukes ofte til overnatting i forbindelse med idrettsarrangement og barnehager kan brukes til bursdagsfeiring. Se prisliste her Kontakt, Kathrine McAllister kathrine.mcallister@narvik.kommune.no telefon:  916 76 230. Husk å melde overnatting til 110 Nordland  saltenbrann.no

Dersom du ønsker å leie privat barnehage ber vi deg kontakte den aktuelle barnehagen direkte.

Kommunale veier og parker

Skal arrangementet ditt benytte kommunens veier og/eller parker? Da må du melde fra til oss i god tid på forhånd. Last ned Informasjon til arrangør fra Vei og park, Narvik kommune (PDF, 60 kB)

Mat og drikke

Skal det serveres mat og drikke ved arrangementet? Da trenger du bevilling fra kommunen. Husk at saksbehandlingstiden er inntil 60 dager. For mer informasjon se Alkoholsalg og skjenking av alkohol -bevilling Matsalg som ikke er av privat karakter må meldes fra til Mattilsynet.no Les også Mattilsynets brosjyre Trygg mat på messer og festivaler (PDF, 504 kB)

Sikkerhet og beredskap

Krisehåndtering i Narvik kommune

Politi
Arrangement på offentlig sted kan kreve melding til politiet, større arrangement krever også tillatelse. Melding/søknad skal inneholde opplysninger om arrangementets sted og tidspunkt, formål, omfang, ansvarlig arrangør og tiltak for å holde orden. Søknad/melding skal sendes inn i god tid før arrangementet men se politiets nettside for aktuelle frister. Søknad/melding sendes inn elektronisk.

Arrangementer - Politiet.no  

Brann
Ved store arrangementer skal det senest 14 dager før arrangementet sendes melding til Ofoten brann, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Melding skal inneholde risikoanalyse og tiltaksplan og sendes til postmottak@narvik.kommune.no  Eier av bygg er ansvarlig for brannalarm og slokkeutstyr, leier bør be om dokumentasjon på dette. ofoten-brann.no

Pyroteknikk, fyrverkeri og fakkeltog
Pyroteknikk og fyrverkeri på eller i nærheten av offentlig plass krever tillatelse fra politiet. Et fakkeltog er å betrakte som et eget arrangement som skal meldes til brannvesen 14 dager i forkant og med vedlagt risikovurdering.

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Kommunen har laget et sammendrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) Veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Last ned Sammendrag veileder ved store arrangementer (PDF, 172 kB) Du kan også lese mer om Veileder for sikkerhet ved store arrangementer på dsb.no

Støy og musikk

Arrangører av utendørs konserter og arrangementer der det skal brukes høyttaleranlegg må overholde følgende krav:

  • Varsle miljørettet helsevern om arrangementer etter kl. 19.00

Søke om dispensasjon for arrangementet hvis følgende ikke oppfylles:

  • Overholde grenseverdier for lydnivå utenfor omkringliggende boliger 
  • Avslutte arrangementet før kl. 22.00 søndag til torsdag eller kl. 23.00 fredag og lørdag

Dersom det forventede lydnivå overstiger grenseverdiene eller det ønskes å avslutte senere må arrangøren søke om dispensasjon fra miljørettet helsevern minimum tre uker før arrangementsstart. Dersom det forventede lydnivå overstiger grenseverdiene eller det ønskes å avslutte senere må arrangøren søke om dispensasjon fra miljørettet helsevern minimum tre uker før arrangementsstart. Les mer om Støy, lyd og musikk

Avfall og sanitet

Avfall skal tas om hand på ansvarsfull måte, det kildesorteres så langt det er hensiktsmessig. 

Ved større arrangement skal arrangør sørge for at det er nok toaletter og gode sanitærforhold. Mer informasjon om dette finnes i DSBs veileder, se ovenfor.

Visit Narvik

Visit Narvik er regionens offisielle reiseportal. Her finner du blant annet en arrangementskalender. visitnarvik.com

Har du spørsmål?

Kontakt: Caroline Tollstadius rådgiver, Narvik kommune
E-post:: caroline.tollstadius@narvik.kommune.no