Satser og avgifter for kommunale tjenester 2019

Vedlagt ligger bystyrets vedtak på satser og avgifter for kommunale tjenester 2019.

Her finner du oversikt over vedtatte satser og avgifter for 2019

Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler for idretts- og kulturorganisasjoner

Narvik Vann KF og HRS IKS legger frem egne satser