Leie av torgplass i Narvik kommune

I Narvik kommune finnes det totalt 13 torgplasser til utleie for omførselshandel på offentlig areal.

For å leie torgplasser må det søkes om torgplass/standplass hos Narvik kommune, enhet Veg og park. Kontakt Fagansvarlig Parkering Arild Dallandpå e-post arild.dalland@narvik.kommune.no eller telefon 95 90 64 36. 

Vi prioriterer salg av følgende produkter:

  • jord
  • skog- og hagebruksprodukter
  • egenproduserte husflidsprodukter
  • suvenirer

Avgift etter enhver tids gjeldende betalingsregulativ. Fakturering skjer etterskuddsvis. Pris pr 01.01.2022 er 350,- pr. døgn.

Se satser og avgifter for kommunale tjenester for 2021

Søknadene blir behandlet omgående dvs. samme dag eller senest innen 1 uke etter mottakelse av søknad. Ved salg av matvarer, må tillatelse fra Næringsmiddelkontrollen og Politiet foreligge. Ved salg av andre varer må tillatelse fra Politiet foreligge. Dersom du ønsker å drive salg fra bil eller salgsbod ved Narvik Havn kan Narvik Havn KF kontaktes, se: narvikhavn.no

Søknad om leie av torgplass/standplass (PDF, 251 kB)