Offentlig ettersyn og høring – Detaljregulering Søsterbekk hytteområde, PlanID 2016005

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering Søsterbekk hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring i 7- syv- uker. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hytteområde ved Søsterbekk, samt sikre parkering sommer og vinter i samsvar med overordnet planverk. 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2016005 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 22. januar 2021.