Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Skogveien 27, PlanID 2021003

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Skogveien 27 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. november 2022 - 23. desember 2022.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av en horisontal- og vertikaldelt bolig over 2 plan med 4 leiligheter. Det er ønske om å utnytte utnyttelsesgraden på området fra 20% i gjeldende regulering til 45%. 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021003 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 23. desember 2022. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Skogveien 27 (PDF, 992 kB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser - Detaljregulering Skogveien 27  (PDF, 17 kB)

Plankart - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 472 kB)

Vedlegg 1 - Utomhusplan - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - Perspektiv - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3 - Fasader - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4 - Geoteknisk vurdering - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 - Flomvurdering - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - VAO-plan - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 7 - Varsel om planoppstart - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 282 kB)

Vedlegg 8 - KU-vurdering til varsel om planoppstart - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 - Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 10 MB)

Vedlegg 10 - Samlede Innspill til varsel om oppstart - Detaljregulering Skogveien 27 (PDF, 202 kB)